Dansk vækst opjusteres for 2022

Dansk økonomi voksede i tre ud af fire kvartaler sidste år. Det er en utrolig flot.

Historisk tilbageslag til euroområdet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at væksten for 2022 ender på 3,8%. Det er en opjustering af BNP-tallene for en måned siden, som lød på 3,6%. Det er særligt industrien, og mere specifikt me­di­ci­na­lin­du­stri­en, som bidrager til væksten i 2022.

Dansk økonomi sluttede året fornuftigt af med vækst på 0,6% i 4. kvartal. I årets øvrige kvartaler voksede økonomien med 0,1% i 3. kvartal og 1,3% i 2. kvartal, mens økonomien omvendt skrumpede med -0,4% i 1. kvartal sidste år.

Det er en utrolig flot vækst for dansk økonomi. Og selvom meget af det skyldes høj fart fra begyndelsen af året, så er det enormt imponerende med en voksende dansk økonomi i tre ud af fire kvartaler sidste år. Vi skal huske på, at året bød på cor­o­na­re­strik­tio­ner, Ruslands invasion af Ukraine og højeste inflation i 40 år, som gnavede sig dybt ind i danskernes pengepunge. Så den flotte vækst kan man kun tage hatten af for.

Det er væsentligt, at årsvæksten i høj grad er båret frem af et imponerende 2021, hvor vi oplevede den stærkeste vækst i 27 år på 4,9%. Det betyder, at vi gik ind i året med et mærkbart overhæng. Overhænget betyder, at vi med en uændret økonomi gennem kvartalerne i 2022 alligevel ville have stået tilbage med en årsvækst på 3%.

Vi forventer, at væksten for dansk økonomi 2023 bliver marginalt over 0%, og det er ikke usandsynligt, at økonomien skrumper for en periode. Risikoen for teknisk recession er så absolut til stede. Så selvom dagens tal fortjener ros, så må vi også konstatere, at en del af væksten har mistet fart, og den lavere fart bliver båret med ind i 2023. Der er udsigt til en række vækstfattige år.

Den lavere vækst den kommende tid er forventningen om ringere efterspørgsel fra indland såvel som udland. Danskernes købekraft er markant forringet af den høje inflation, som har sendt købekraften flere år tilbage. Det bider på pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af den danske økonomi. Samtidig kan den danske eksport samt investeringer også stå overfor et svært 2023, og det vil være med til at sætte en bremse på væksten.

Dansk økonomi er dog hammerstærkt med rekordmange i beskæftigelse og nær den laveste ledighed siden 2008. Danskerne er samlet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer til en svær tid. Vi forventer, at den kommende periode bliver svær, men at vi kommer ud på den anden side i fornuftig stand. Vi rammer en svær tid med et stærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler