Dansk økonomi vokser stadig i 1. kvartal

Dansk økonomi holder fast i de positive vækstrater, som endda er større end målt før. Det er faktisk en smule imponerede, når man tænker på, at udfordringerne har stået i kø det seneste år.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmarks BNP voksede med 0,6% i 1. kvartal. Det er en opjustering af BNP-tallene for en måned siden, som lød på 0,2%. Væksten i 1. kvartal er blandt andet trukket af fremgang i me­di­ci­na­lin­du­stri­en og trans­port­bran­chen samt stigende eksport og privatforbrug.

Dansk økonomi holder fast i de positive vækstrater, som endda er større end målt før. Det er faktisk en smule imponerede, når man tænker på, at udfordringerne har stået i kø det seneste år. Det sætter en tyk steg under, at dansk økonomi står bundsolidt. Og en positiv nyhed i dagens tal er, at pri­vat­for­bru­get har genvundet lidt terræn i 1. kvartal efter fire miserable kvartaler i 2022.

Der er udsigt til, at de kommende år bliver vækstfattige, men også at der er en blød landing i vente. Det er en forventelig konsekvens af den seneste tids høje inflation, ren­testig­nin­ger og øget usikkerhed, der har suget købekraft ud af forbrugerne og reduceret in­ve­ste­rings­ly­sten hos virksomhederne. Det er med til at lægge en dæmper på økonomien.

Pri­vat­for­bru­get voksede med 0,7% i 1. kvartal. Det er første gang i fem kvartaler, at det stiger. Fremgangen var hovedsageligt drevet af stigende bilkøb samt fremgang i forbruget af tjenester. Pri­vat­for­bru­get ligger dog stadig 4,3% lavere end før faldet sidste år. Pri­vat­for­bru­get har rigtig stor betydning for den samlede udvikling i dansk økonomi, da det udgør næsten halvdelen af BNP i Danmark.

Vi forventer, at en mere udfordrende tid venter for økonomien. Pri­vat­for­bru­get er allerede faldet, efter danskernes købekraft blev væsentligt forringet af den højeste inflation i 40 år. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne også være negativt påvirkede af den større usikkerhed, mens den udenlandske efterspørgsel efter danske varer og tjenester står med risiko for tilbageslag. Det går bedre end frygtet, men der er stadig risiko. Eksporten beskæftiger op mod 1 mio. danske arbejdspladser.

Med udsigt til nogle år med lavere vækst er det vigtigt at fremhæve, at dansk økonomi står på bundsolid grund. Beskæftigelsen slår stadig rekorder, og økonomien har aldrig været større. Danskerne er overordnet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer. Vi går tiden i møde på et solidt udgangspunkt og kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler