Dansk økonomi vokser i 2. kvartal

Væksten er primært trukket af få steder i økonomien. Ikke mindst medicinalsektoren. Det er et opmærksomhedspunkt, men det er svært ikke at tolke bidraget som noget positivt og bidrager til dansk økonomi som helhed.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Væksten i Danmark lyder på 0,3% i 2. kvartal. Det er er opjustering af BNP-indikatoren på 0,2%, som blev offentliggjort for to uger siden. Det er især me­di­ci­nal­sek­to­ren, som er med til at trække væksten op i Danmark. Hertil bidrager også det offentlige samt søtransport.

Væksten er primært trukket af få steder i økonomien. Ikke mindst me­di­ci­nal­sek­to­ren. Det er et op­mærk­som­heds­punkt, men det er svært ikke at tolke bidraget som noget positivt og bidrager til dansk økonomi som helhed. Ar­bejds­mar­ke­det viser også imponerende takter, og dansk økonomi står alt i alt på et meget solidt sted.

Den højeste inflation i 40 år, kraftige ren­testig­nin­ger, svækket købekraft hos forbrugerne og global økonomisk usikkerhed har altså ikke formået at trække benene væk under den danske økonomi. Flere områder af økonomien er negativt påvirkede, og væksten er også dampet af. Men som helhed står vi på et meget stærkt udgangspunkt.

Der er imidlertid udsigt til nogle vækstfattige år. Vi forventer, at væksten i 2023 lander på i omegnen af 1%. Til sammenligning var væksten i 2021 og 2022 på imponerende 6,8% og 2,7%.

Vi forventer, at der venter en mere svær tid forude for økonomien. Forbrugerne har mistet købekraft af høj inflation og ren­testig­nin­ger. Dog er pri­vat­for­bru­get vokset de seneste to kvartaler efter et dyk i 2022. Også eksporten står med det ene ben i risikoen for tilbageslag. Væksttempoet er gået mærkbart ned i flere af vores nære sam­han­delslan­de, hvor den globale usikkerhed er steget markant efter Ruslands invasion af Ukraine. Eksporten beskæftiger op mod 1 mio. danske arbejdspladser og kan for alvor lægge en dæmper på dansk økonomi.

Dansk økonomi står godt rustet og er på solid grund. Der er rekordmange i arbejde, og økonomien er rekordstor. Danskerne er samlet set velpolstrede med en solid buffer til en mere dyr tid. Vi går således den kommende tid i møde på et solidt udgangspunkt og forventer at komme ud på den anden side i god stand.

Relaterede artikler