Dansk økonomi vokser stadig

Dansk økonomi bliver stædigt ved med at vokse. Væksten er dog mere afdæmpet nu end før, og det knirker i nogle af krogene af økonomien. Vi forventer, at en mere udfordrende tid venter for økonomien.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmarks BNP voksede med 0,2% i 1. kvartal. Det er en lille nedjustering af BNP-indikatoren, som i første ombæring viste vækst på 0,3%. Væksten i 1. kvartal er blandt andet trukket af me­di­ci­na­lin­du­stri, for­sy­nings­virk­som­hed og handel. Modsat var der fald inden for blandt andet bygge og anlæg.

Dansk økonomi bliver stædigt ved med at vokse. Det er mindre end først troet, men stadig på sin vis en smule imponerede i lyset af de markante udfordringer, der har tårnet sig op over det seneste år. Trods udfordringer bliver økonomien ved med at overgå sig selv, og det viser, at dansk økonomi står hammersolidt. Flere andre nøgletal i økonomien viser ligeledes gode momenter med beskæftigelsen, som fortsat slår nye rekorder.

Væksten er dog mere afdæmpet nu end før, og det knirker i nogle af krogene af økonomien. Pri­vat­for­bru­get fik stryg sidste år med det største fald siden finanskrisen. Dog genvinder pri­vat­for­bru­get lidt terræn i 1. kvartal, men det ligger stadig mærkbart lavere end før faldet i 2022. Høj inflation har suget købekraft ud af forbrugerne, mens renterne er skudt i vejret, og det er med til at lægge en dæmper på økonomien. Vi er på vej ind i et par år, som bliver mere vækstfattige end i de foregående år, der var ekstremt vækstrige. Det langsommere tempo kommer imidlertid ikke som en stor overraskelse med udfordringer i kø.

Vi forventer, at væksten i år kommer til at lyde på 0,6% og til næste år på 1,4%. Til sammenligning voksede dansk økonomi med 3,8% i 2022 og imponerende 4,9% i 2021, som var den højeste vækst i 27 år.

Pri­vat­for­bru­get voksede med 0,5% i 1. kvartal. Det er første gang i fem kvartaler, at det stiger. Det ligger dog stadig mere end 4% lavere end før faldet sidste år. Pri­vat­for­bru­get drager sig enormt stor opmærksomhed for den samlede udvikling i dansk økonomi, da det står for næsten halvdelen af den økonomiske aktivitet i Danmark.

Vi forventer, at en mere udfordrende tid venter for økonomien. Pri­vat­for­bru­get er allerede faldet, efter danskernes købekraft blev væsentligt forringet af den højeste inflation i 40 år. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne også være negativt påvirkede af den større usikkerhed, mens den udenlandske efterspørgsel efter danske varer og tjenester står med risiko for tilbageslag. Det går bedre end frygtet, men der er stadig risiko. Eksporten beskæftiger op mod 1 mio. danske arbejdspladser.

Med udsigt til nogle år med lavere vækst er det vigtigt at fremhæve, at dansk økonomi står på hammersolid grund. Beskæftigelsen slår stadig rekorder, og økonomien har aldrig været større. Danskerne er overordnet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer. Vi går tiden i møde på et solidt udgangspunkt og kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler