Dansk økonomi vokser fortsat

Dansk økonomi bliver ved med at vokse. Arbejdsmarkedet viser stadig imponerende takter, og så har vi også en medicinalsektor, der spæder til. Det seneste år har inflation og rentestigninger sat farten op, men det har ikke rigtig for alvor overhalet økonomien.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

BNP i Danmark voksede med 0,2% i 2. kvartal. Det viser den netop of­fent­lig­gjor­te BNP-indikator fra Danmarks Statistik. Det er særligt me­di­ci­nal­sek­to­ren og samt det offentlige, som er med til at trække væksten i plus, mens søtransport, for­sy­nings­virk­som­hed og handel bidrager negativt.

I årets første kvartal voksede økonomien med 0,6%. Dermed lyder væksten for årets første halvår på samlet 0,8%.

Dansk økonomi bliver ved med at vokse. Ar­bejds­mar­ke­det viser stadig imponerende takter, og så har vi også en me­di­ci­nal­sek­tor, der spæder til. Det seneste år har inflation og ren­testig­nin­ger sat farten op, men det har ikke rigtig for alvor overhalet økonomien, der bliver ved med at vokse. Væksten damper af, men dansk økonomi står på et hammersolidt sted.

Udfordringerne har stået i kø for økonomien, som også har tabt fart sammenlignet med nogle meget imponerende vækstrater i 2021 og 2022 på henholdsvis 6,8% og 2,7%. Vi forventer, at væksten i 2023 ender i omegnen af 1%.

Den høje inflation har trukket købekraft ud af de danske forbrugeres pengepunge, og samtidig er renterne skudt i vejret. Det bider på pri­vat­for­bru­get, som står for omtrent halvdelen af økonomien i Danmark. Det er med til at lægge en dæmper på økonomien, og vi forventer en mere svær tid med udfordret efterspørgsel. Også den større økonomiske usikkerhed bidrager typisk negativt på in­ve­ste­rings­fron­ten, og usikkerheden har været stor.

Den udenlandske efterspørgsel efter danske varer og tjenester står med risiko for tilbageslag. Det går nogenlunde fornuftigt, men væksttempoet er gået ned i flere af vores nære sam­han­delslan­de. Den globale usikkerhed er steget markant efter Ruslands invasion af Ukraine, og høj inflation og kraftige ren­testig­nin­ger præger også udenfor landets grænser. Eksporten beskæftiger op mod 1 mio. danske arbejdspladser.

Det er vigtigt at fremhæve, at dansk økonomi står på solid grund. Der er rekordmange i arbejde, og økonomien er rekordstor. Danskerne er samlet set velpolstrede med en solid buffer til en mere dyr tid. Vi går således den kommende tid i møde på et solidt udgangspunkt og forventer at komme ud på den anden side i god stand.

Relaterede artikler