Dansk økonomi voksede med 3,6% i 2022

Dansk økonomi trodser udfordringer og præsterer en flot vækst i 2022.

Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP i Danmark voksede med 0,9% i 4. kvartal. Det er lidt mindre end BNP-indikatoren på 1,1% viste tidligere på måneden. Det er særligt me­di­ci­na­lin­du­stri­en, som trækker op i aktiviteten i 4. kvartal. I årets første kvartal skrumpede økonomien med -0,7%, hvorimod BNP voksede i andet kvartal med 1,3% og var uændret i 3. kvartal.

Væksten for året ender på 3,6%. Det er en utroligt flot vækst for dansk økonomi. Årsvæksten blev dog i nogen grad hjulpet på vej af et overhæng fra 2021, hvor dansk økonomi oplevede den stærkeste vækst i 27 år. Det betyder, at 2022 startede ud med en rekordstor økonomi. Økonomien er siden bygget videre op, og dermed ender økonomien i 2022 med at være 3,6% større i gennemsnit end i 2021.

Dansk økonomi trodser udfordringer og præsterer en flot vækst i 2022. Cor­o­na­re­strik­tio­ner prægede begyndelsen af året, som blev afløst af kæmpemæssig økonomisk usikkerhed og energikrise efter Ruslands invasion af Ukraine med stigende inflation og renter til følge. Det er blot nogle af de udfordringer, som den danske økonomi mødte i 2022. Alligevel står økonomien stærkere og større på den anden side. Det er ganske enkelt imponerende.

Der venter dog sværere tider for den danske økonomi. Den massive inflation har taget hårdt på danskernes købekraft, og allerede i 2022 så vi, at pri­vat­for­bru­get havde det svært. Pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af den danske økonomi, oplevede tilbagegang gennem hele året og gik samlet tilbage med 2,6% i 2022. Også den udenlandske efterspørgsel er dalende, hvilket kan ramme eksporten. Vi forventer, at den samlede vækst for 2023 kommer til at være tæt på ikke-eksisterende og lande ikke langt fra 0%.

Udsigterne ser måske lidt dystre ud, men det er værd at huske på, at den danske økonomi står bundsolidt. Økonomien er rekordstor, beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden er nær det laveste siden 2008. Samtidigt fremstår danskerne velpolstrede med store opsparinger og har en solid buffer til en svær tid. Derfor forventer vi også at vi kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler