Dansk økonomi i recession i 3. kvartal

Og recessionen hårdere end først antaget. Det er den helt rå sandhed. Positivt er det dog, at flere andre områder af økonomien viser stærke takter. Beskæftigelsen stiger, og privatforbruget er begyndt at vokse igen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi skrumpede med -0,7% i 3. kvartal. Det er en mærkbar opjustering af den tidligere opgørelse, som lød på -0,1%. Også i 2. kvartal skrumpede økonomien med -0,7%. BNP er således faldet i to kvartaler i træk, og dansk økonomi er i teknisk recession.

Øv, dansk økonomi er i recession. Og recessionen hårdere end først antaget. Det er den helt rå sandhed.

Positivt er det dog, at flere andre områder af økonomien viser stærke takter. Beskæftigelsen stiger, og pri­vat­for­bru­get er begyndt at vokse igen. Det er primært industrien og me­di­ci­nal­sek­to­ren, som trækker ned i dansk økonomi lige nu. Så recessionen er ikke helt så slem, når vi kradser videre i overfladen på den. Det tegner stadig til en blød landing for dansk økonomi.

Vi forventer, at væksten i 2023 lander omkring 1%. Til næste år forventer vi vækst på omtrent det samme. Det vil være den laveste vækst i 10 år, hvis vi ser bort fra 2020 med coronakrise. Den lave vækst i disse år kommer efter imponerende vækstrater i dansk økonomi i 2021 og 2022 på henholdsvis 6,8% og 2,7%.

Ar­bejds­mar­ke­det er fortsat enormt stærkt. Antallet af lønmodtagere er braget i vejret og slår nye rekorder. I 2023 er der kommet næsten 30.000 flere lønmodtagere i arbejde. Stil­lings­op­sla­ge­ne ligger fornuftigt til og vidner om et arbejdsmarked, hvor nye be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der kan være undervejs.

Dansk økonomi klarer sig pænt trods dagens tekniske recession. Særligt taget i betragtning af højere priser ovenpå den kraftigste inflation i 40 år, stigende renter og økonomisk usikkerhed. Teknisk recession er en sort-hvid-betragtning og fortæller intet om, hvor hård recessionen er. Økonomien skrumper kun meget lidt, og andre grene af økonomien viser omvendt stærke takter.

Relaterede artikler