Beskæftigelsen i ny vild rekord

Beskæftigelsen når en historisk milepæl og overstiger 3 millioner lønmodtagere. Det er helt vildt. Og særligt i en tid, hvor udfordringerne har tårnet sig op gennem længere tid.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen voksede med 4.312 personer i august, når der tages højde for sæson. Med dagens tal slår beskæftigelsen en ny vild rekord med 3.000.600 lønmodtagere i arbejde. Dermed overstiger beskæftigelsen for første gang nogensinde 3 millioner lønmodtagere i arbejde.

Beskæftigelsen når en historisk milepæl og overstiger 3 millioner lønmodtagere. Det er helt vildt. Og særligt i en tid, hvor udfordringerne har tårnet sig op gennem længere tid. Den højeste inflation i 40 år, en markant svækket købekraft hos forbrugerne og en større økonomisk usikkerhed end normalt. Men samlet har økonomien og derigennem ar­bejds­mar­ke­det klarer sig ganske fornuftigt. Samtidig har betydelig mangel på arbejdskraft længe holdt hånden under beskæftigelsen i mange brancher.

Nyere tal for antallet af jobopslag viser, at der fortsat er pæn efterspørgsel efter arbejdskraft, selvom tempoet er gået ned. I september blev der slået mere end 22.000 stillinger op. Det er lavere end i de foregående mange måneder, men stil­lings­op­sla­ge­ne kommer også fra et historisk højt niveau. Antallet af ledige stillinger begynder nu at nærme sig niveauet fra tiden inden coronakrisen begyndte.

Fremgangen i beskæftigelsen har dog været mindre i de seneste måneder, end vi så gennem sidste år. Og den smalle fremgang i beskæftigelsen, som vi så i sidste måneds opgørelse er i dagens opgørelse ændret til et fald. Dagens tal er imponerende, men vi nærmer os en tid, hvor vi ikke kan tillade os at blive overraskede over fald. Pri­vat­for­bru­get har haft kvartaler med fald, og dele af industrien oplever lavere efterspørgsel. En lavere efterspørgsel i økonomien kan udfordre ar­bejds­mar­ke­det, som typisk reagerer med forsinkelse.

Høj inflation har suget købekraft ud af danskerne, og renterne er steget. Hertil kan eksporten stå overfor en mere udfordrende tid, som beskæftiger op mod 1 mio. personer i Danmark. Meget peger dog på en blød landing for økonomien og ar­bejds­mar­ke­det.

Relaterede artikler