Beskæftigelsen i ny rekord

Der er kommet mere end 60.000 flere i beskæftigelse i gennem 2022.

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 1.810 personer i december, når der tages højde for sæson. I løbet af 2022 er der således kommet i alt 60.000 flere i beskæftigelse, og der er i dag 2.973.000 lønmodtagere i arbejde herhjemme. Det er ny rekord.

Beskæftigelsen slår endnu en gang rekord. Der er kommet mere end 60.000 flere i beskæftigelse i gennem 2022. Det er flotte tal i en usikker tid med høje for­bru­ger­pris­stig­nin­ger, sløj for­bru­ger­til­lid og økonomisk usikkerhed. Farten er dog ikke nær så høj som tidligere, men der er altså fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Selvom luften er gået lidt af in­f­la­tions­bal­lo­nen på det seneste, så er den stadig tårnhøj. Det giver drøje hug til danskernes realløn, som er på markant tilbagegang. Danskerne får altså mindre for deres løn, og det har sendt for­bru­ger­til­li­den helt i kulkælderen. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af dansk økonomi og derfor også har en hel del at skulle have sagt for be­skæf­ti­gel­ses­ud­sig­ter­ne. I tillæg er renterne skudt i vejret og boligmarkedet er på mærkbar tilbagegang.

Vi forventer, at beskæftigelsen vil falde i 2023. Typisk reagerer ar­bejds­mar­ke­det med forsinkelse, og de overordnede takter viser allerede en dansk økonomi, der er begyndt at bremse op. Visse grene af erhvervslivet suger imidlertid stadig arbejdskraft til sig efter en lang periode med markante meldinger om mangel på arbejdskraft. Den effekt vil dog ebbe ud, og ser vi ind i 2023 forventer vi, at der ligger et fald og venter i beskæftigelsen.

Dagens tal dækker kun til og med december. Et mere friskt billede af jobmarkedet viser, at ledigheden er steget med 4.000 personer i de seneste tre måneder, men ligger dog stadig tæt på det laveste niveau siden 2008. Antallet af stil­lings­op­slag ligger i en historisk kontekst fortsat rigtig højt, og der blev i januar slået lidt mere end 30.000 nye stillinger op. Det vidner om, at der fortsat er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Antallet af stil­lings­op­slag er dog 11% lavere end i januar sidste år, så noget farten er i gang med at aftage.

Relaterede artikler