285 konkurser i juli

Vi skal 13 år tilbage i tiden for at finde lige så mange konkurser som i denne tid. I dag er det kølvandet fra coronakrisen, der giver højere søgang for virksomhederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 285 konkurser i aktive virksomheder i juli, når der tages højde for sæson. Det er lidt flere end i juni. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr. Konkurserne har den seneste periode ligget i omegnen af 250-270 om måneden, hvor det til sammenligning var nærmere 200 før coronakrisen.

Vi skal 13 år tilbage i tiden for at finde lige så mange konkurser som i denne tid. I dag er det kølvandet fra coronakrisen, der giver højere søgang for virksomhederne. Med til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, højere priser og stigende er en række virksomheder så pressede, at de må dreje nøglen om.

Omkring 50.000 virksomheder har været i gang med at tilbagebetale coronalån. Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023. Ifølge Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets seneste opgørelse fra maj, er de fleste coronalån blevet betalt tilbage. Der er dog oprettet be­ta­lings­ord­nin­ger for 1,8 mia. kr., mens der udestår yderligere 2,8 mia. kr., hvor der hverken er betalt eller oprettet be­ta­lings­ord­ning. Det kan være et signal om, at der fortsat venter lidt flere konkurser fra den front.

Virksomhederne oplever samtidig højere pro­duk­tions­om­kost­nin­ger, høje renter og et til­ba­ge­hol­den­de privatforbrug. Pro­du­cent­pri­ser­ne er 32% højere end de var for to år siden, og renterne er skudt i vejret. Samtidig er pri­vat­for­bru­get fortsat lavere end for halvandet år siden, omend der er tegn på bedring. Den cocktail er lig med tågede for­ret­nings­ud­sig­ter, og det betyder, at virk­som­he­der­nes for­ret­nings­mu­lig­he­der er påvirkede.

Vi forventer, at det forhøjede konkursniveau fortsætter i den kommende tid. Konkurser som følge af til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån vil fylde mindre, men mere udfordrede for­ret­nings­ud­sig­ter risikerer at tage over og holde kon­kursni­veau­er højere for en periode.

Relaterede artikler