264 konkurser i februar

Konkurserne fortsætter på det højeste niveau i omkring 12 år.

Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 264 konkurser i februar blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er lidt færre i forhold til januar, som bød på 276 konkurser. Med aktive virksomheder er tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Det højere antal konkurser fortsætter ind i 2023. Sidste år endte med det højeste antal konkurser i 12 år med i gennemsnit 236 konkurser om måneden. Det er en markant stigning på 30% i forhold til 2021, som viste omkring 180 konkurser om måneden.

Konkurserne fortsætter på det højeste niveau i omkring 12 år. En del af forklaringen skal findes i et markant efterslæb fra coronakrisen. Godt og vel 50.000 virksomheder skal betale coronalån tilbage, og det medvirker til at nogle virksomheder bliver sendt ud over kanten og konkurserne i vejret. Så selvom coronakrisen efterhånden er forsvundet i horisonten hos mange, så er den stadig meget tydelig hos mange virksomheder.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt coronalån for 34 mia. kr., som tilbagebetales i løbet af 2022 og 2023. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted i 2022 for godt 29 mia. kr. Den seneste opgørelse viser, at virksomhederne har betalt ca. 27 mia. kr. tilbage til staten, oprettet be­ta­lings­ord­ning for omkring 3 mia. kr., mens der udestår til­ba­ge­be­ta­ling for 1,4 mia. kr. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs. Til maj 2023 skal yderligere godt 6.000 virksomheder tilbagebetale coronalån for mere end 2 mia. kr.

Virksomhederne er ikke kun presset af til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån. Om­kost­nings­pres­set er steget, og for­ret­nings­ud­sig­ter­ne er i den grad slørede og usikre. Sammen med til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån giver det grobund for et forhøjet antal af konkurser også i den kommende tid.

Er­hverv­stil­li­den ligger til den meget lave side, om end den er bedret en smule de seneste par måneder. Er­hverv­stil­li­den er i nyere tid stort set kun målt lavere under finanskrisen og coronakrisen. Virk­som­he­der­nes forventninger til omsætning samt beskæftigede ligger svagt, og det vidner om en turbulent tid forude med vigende efterspørgsel og potentielt flere konkurser, som ligger og venter.

Relaterede artikler