2022 gav lussing til danskernes aktieformuer

Danskernes aktieformuer er faldet med 57 mia. kr. i løbet af året svarende til en tilbagegang på 9%.

ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger lyder på i alt 585 mia. kr. ved udgangen af 2022. Det betyder, at danskernes aktieformuer er faldet med 57 mia. kr. i løbet af året svarende til en tilbagegang på 9%. Klart størstedelen af tilbagegangen skyldes kurstab, mens en mindre del skyldes, at der også er blevet solgt ud. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske aktier indgår derfor ikke.

2022 var et turbulent år for danskernes aktieformuer. Set over hele året blev der skåret 57 mia. kr. af formuen. Værst så det ud ved udgangen af september, hvor aktieformuerne var nede med hele 141 mia. kr. Siden blev en del af det tabte indhentet, så året slutter knap så negativt, som det så ud en overgang. 

Det danske C25-indeks faldt med lidt mere end 13% sidste år, og det smitter selvsagt af på danskernes aktieformuer. Kigger vi ind i det nye år, så har januar indtil videre budt på en nogenlunde uændret udvikling for C25, og året ser derfor ud til at starte mere roligt ud end sidste års katastrofale start. Vi forventer derfor heller ikke, at aktieformuerne kommer til at ændre sig nævneværdigt i årets første måned.

Generelt var 2022 et ganske hårdt økonomisk år for danskerne. Inflationen ramte det højeste i 4 årtier og medbragte en lussing til danskernes realløn. Samtidigt buldrede renterne i vejret. Det satte sig i store udsving på markederne, og endte altså med et negativt afkast på ak­tie­mar­ke­der­ne.

Ser vi på tabet i 2022 i et bredere perspektiv, så skal vi huske, at årene forinden bød på massiv fremgang. Samlet gav 2019, 2020 og 2021 et vokseværk i aktieformuerne på 325 mia. kr., og har man været med på hele turen, så står den gennemsnitlige investor altså fortsat med et positivt afkast. Sidste års tab er samtidig en vigtig reminder om, at ak­tie­mar­ke­der­ne også kan gå tilbage, og investering i aktier skal behandles som en investering med det lange sigte. Det handler derfor om at have is i maven og bevare roen og overblikket – særligt når ak­tie­mar­ke­der­ne drøner i bund - og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast.

Relaterede artikler