Uændret lønvækst i 4. kvartal

Lønvæksten har ligget bomstille i tre kvartaler nu, men har alligevel taget en klinge op i forhold til før corona.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser en årlig lønfremgang på 3,2% i 4. kvartal. Det er uændret i forhold til både 2. og 3. kvartal, som ligeledes lød på 3,2%.

Lønvæksten ligger aktuelt i det højeste siden 2009. Før coronakrisen lå den i omegnen af 2,5% og har i 2021 taget et niveau op til de aktuelle 3,2%. Løn­stig­nin­ger­ne går dog på ingen måde gennem loftet. I midten af 00’erne lå løn­stig­nin­ger­ne på den gode side af 4% igennem en næsten 2-årig periode og toppede i 2008 på knap 5%.

Lønvæksten har ligget bomstille i tre kvartaler nu, men har alligevel taget en klinge op i forhold til før corona. Farten i dansk økonomi er meget høj, beskæftigelsen slår rekord og jobopslagene ligger stadig ekstremt højt. Ledigheden er tordnet ned til det laveste siden 2008, og virksomhederne kalder på arbejdskraft. Det giver alt sammen en samlet en glimrende substans for lønstigninger. 

Priserne stiger dog samtidig med højeste hastighed i 13 år. Derfor skal danskernes stigende lønninger betale stadig mere for at opretholde samme forbrug. Og lige nu bevæger lønningerne sig eksakt lige så hurtigt som pris­ud­vik­lin­gen. Så man kan sige, at lønningsposen bliver stadig større, men at den samtidig udhules i samme tempo af prisstigninger.

Vi har siden efteråret set, at for­bru­ger­pri­ser­ne har sat hastigheden op, hvilket er særligt drevet af højere energipriser. Nyere tal for inflationen viser imidlertid, at priserne i januar lå hele 4,3% højere sammenlignet med sidste år. Med undtagelse af en enkelt måned i 2008 er det den højeste inflation i Danmark siden 1989. Derfor kan noget pege på, at danskerne kan stå overfor en decideret negativ re­al­løns­frem­gang i begyndelsen af 2022, medmindre lønningerne også har trykket speederen i bund.

Den største lønfremgang ser vi inden for byggeriet, som har en stigningstakt på 4,4% i 4. kvartal mod 4,2% i 3. kvartal. I industrien var lønvæksten uændret i 4. kvartal og lyder på 3,0%. I ser­vi­ce­sek­to­ren er der ligeledes stilstand i lønvæksten, hvor løn­stig­nings­tak­ten lyder på 3,1%.

Relaterede artikler