Uændret detailsalg i juli

Salget i detailhandlen holder niveau i juli på trods af markante prisstigninger.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan var danskernes forbrug sammensat før krisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget var komplet uændret i juli sammenlignet med juni. Det sker efter to måneder med mærkbare fald, hvor det samlet er gået tilbage med knap 4%. Der er i salgstallene korrigeret for prisændringer, sæsonudsving og handelsdage. Sammenlignet med re­kor­dom­sæt­nin­gen i marts sidste år er de­tai­lom­sæt­nin­gen i dag 7,5% lavere.

Salget i detailhandlen holder niveau i juli. Det er i sig selv imponerende i en tid, hvor prisstigninger trækker veksler på danskernes hus­hold­nings­bud­get­ter. Set over det seneste år er handlen dog barberet med 7,5%, hvilket er blandt de største fald nogensinde målt i detailsalget. Men med til den historie hører så også, at handlen kommer fra et rekordhøjt niveau sidste år.

Danskerne køber kort og godt mærkbart mindre i de­tail­bu­tik­ker­ne sammenlignet med sidste år. Priserne er steget hurtigere end lønningerne, og danskerne mister på den måde købekraft. Samtidig er for­bru­ger­til­li­den sendt i en historisk bund. Den samlede modvind er noget, som de­tail­bu­tik­ker­ne vil mærke meget direkte, og faldet i detailsalget er næppe færdigt.

Prisstigninger rammer detailhandlen. Gennem de seneste  tre måneder har mere end 60% af virksomhederne hævet salgspriserne, og over de kommende tre måneder venter næsten 60% fortsat at hæve priserne. Det er blevet dyrere at drive virksomhed på mange parametre, og en del af det skubbes videre til forbrugerne, som kan ramme salgstallene.

Omsætningen i detailhandlen ligger i dag kun en anelse højere end tiden før coronakrisen. Vi kommer dog ikke udenom, at der er barberet en stor luns af omsætningen gennem det seneste gode års tid. Samtidig skal vi huske på, at der er kommet 160.000 flere personer i arbejde i Danmark i forhold til før corona, hvilket vil være understøttende for salget.

I juli var salget indenfor tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de uændret. Det er her væsentligt, at de­tailsalgstal­le­ne ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Salget af andre forbrugsvarer steg 0,1% i juli. Fødevarer og andre dagligvarer faldt med -0,1%.

Relaterede artikler