Skatterådet forhøjer populært kørselsfradrag i 2022

Det er især de kraftigt stigende benzinpriser, som får Skatterådet til at forhøje.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Antallet af nyregistrerede personbiler stiger i maj

I en netop offentliggjort pres­se­med­del­el­se har Skatterådet meddelt, at de forhøjer ki­lo­me­tertak­sten på det populære be­for­drings­fradrag fra 1,98 kr. til 2,16 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også forhøjet fra 0,99 kr. til 1,08 kr. Ca. 1,2 mio. danskere benyttede sig be­for­drings­fradra­get i 2020 ifølge tal fra Skat­testy­rel­sen.

Det er især de kraftigt stigende benzinpriser, som får Skatterådet til at forhøje ki­lo­me­tertak­sten, og som altså har indvirkning på danskernes be­for­drings­fradrag.

1,2 mio. danske pendlere kan se frem til at kunne trække en større del af deres trans­portud­gif­ter fra i år. Det er naturligvis kærkomment, især for pendlere der benytter en konventionel bil, med de kraftigt stigende udgifter til brændstof in mente.

Men man skal huske på, at forhøjelsen af be­for­drings­fradra­get langt fra dækker hele den merudgift til brændstof, som pendlere i konventionelle biler har i øjeblikket. Desuden benytter mange pendlere offentlig transport, hvor prisen ikke er steget, og de får altså også del i det højere be­for­drings­fradrag.

En højere kilometertakst vil især komme pendlere i de vest- og sydsjællandske kommuner til gavn, da det er dem der, ifølge Danmarks Statistik, pendler længst mellem deres bopæl og arbejdsplads, hvor de i gennemsnit tilbagelægger ca. 62 km om dagen.

Skatterådet skønnede ved fastsættelsen af ki­lo­me­tertak­ster­ne tilbage i november, at en liter benzin i gennemsnit ville koste ca. 12,8 kr. i 2022, mens de i dag forventer 15,77 kr. pr. liter. Ved indgangen til 2022 kostede en liter benzin ca. 14 kr.* og toppede i starten af marts på ca. 17,3 kr.* I dag koster en liter benzin ca. 15,9 kr.* Det betyder, at prisen på benzin er steget med næsten 14% siden starten af året. Stigningen i benzinprisen svarer til, at en person der kører 25.000 km om året i sin bil rundt regnet skal af med ca. 4.900 kr.** ekstra, hvis man tanker til 15,8 kr. pr. liter i stedet for 12,78 kr. pr. liter.

Skatterådet fastsætter taksten for det kommende år i november måned via et skøn over bl. a. prisen på benzin og ved­li­ge­hol­del­se. 

* Kilde: Listepris hos OK Benzin for Blyfri 95 (E10). Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 16 km pr. liter benzin. Afrundet.

Relaterede artikler