Skatterådet forhøjer populært befordringsfradrag i 2023

1,2 mio. pendlere kan trække en større del af deres transportudgifter fra.

Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

I en netop offentliggjort pres­se­med­del­el­se har Skatterådet meddelt, at de forhøjer ki­lo­me­tertak­sten på det populære be­for­drings­fradrag fra 2,16 kr. til 2,19 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen uanset transportform. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også forhøjet fra 1,08 kr. til 1,10 kr. Der er fortsat intet fradrag at hente for de første 24 km. 1,2 mio. danskere benytter sig be­for­drings­fradra­get ifølge Skat­testy­rel­sen.

1,2 mio. pendlere kan se frem til at kunne trække en større del af deres trans­portud­gif­ter fra. Skatterådet forhøjer ki­lo­me­tertakt­sten på be­for­drings­fradra­get i 2023. Det betyder, at pendlere, som har længere end 12 km til deres arbejdsplads får dækket en større del af regningen til næste år. Man skal huske, at man kan få be­for­drings­fradrag uanset, om man pendler med bil, tog, bus eller cykel.

Det er især en forventning om højere benzinpriser og stigende udgifter til ved­li­ge­hol­del­se til næste år, som får Skatterådet til at sætte ki­lo­me­tertak­sten op, og som altså indvirker på danskernes be­for­drings­fradrag. Skatterådet forventer, at en liter benzin i gennemsnit vil koste 15,87 kr. pr. liter til næste år. Til sammenligning forventede Skatterådet en gennemsnitlig benzinpris på 15,79 kr. i 2022, da de ekstraordinært forhøjede be­for­drings­fradra­get i april i år.

For et år siden kostede en liter benzin ca. 14 kr.*, mens den i dag koster lidt mere end 15 kr.*. Stigningen betyder, at en familie der kører 20.000 km om året i deres bil skal af med ca. 1.600 kr.** mere om året. Det giver derfor god mening, at Skatterådet hæver ki­lo­me­tertak­sten som bruges til beregning af be­for­drings­fradra­get.

En højere kilometertakst giver især pendlere med langt til deres arbejdsplads et større be­for­drings­fradrag. Det er personer bosat i vest- og sydsjællandske kommuner, som pendler længst ifølge Danmarks Statistik. De tilbagelægger i gennemsnit 61 km om dagen, når de skal frem og tilbage mellem deres bopæl og arbejdsplads.

* Kilde: OK Benzin. Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 16 km pr. liter benzin.

Relaterede artikler