Røde aktiemarkeder trækker ned i danskernes aktieformuer

Det hjemlige C25 faldt alene i januar med næsten 10%.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskernes bankindlån er fortsat på mere end 1 billion kr. i oktober

Ak­tie­mar­ke­der­ne har været ramt i en markant nedtur i 2022. Først trukket af udsigten til pengepolitiske stramninger med højere renter og dernæst Ruslands invasion af Ukraine.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at der blev skåret 51 mia. kr. af danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger i januar. Ved udgangen af måneden lød aktieformuerne på 601 mia. kr. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og har ikke en stor del af beholdningen af udenlandske aktier med.

De danske aktieformuer har haft en forfærdelig start på året. Det hjemlige C25 faldt alene i januar med næsten 10%, og noget tyder på, at februar også ender med et lille fald. Det er derfor ikke usandsynligt, at der er skåret yderligere en mindre luns af aktieformuerne, når vi gør boet op på ny om en måned. Det står i stærk kontrast til, at C25 endte sidste år i plus med over 17%, hvor aktieformuerne voksede med 148 mia. kr.

Det gør ondt at se aktieformuen falde i værdi. Her er det dog vigtigt at slå koldt vand i blodet. Investering i aktier er en langsigtet investering, som kan og vil både stige eller falde undervejs. Og nogle udsving kan være større end andre, og det er her man må minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi med de udsving, som der kan komme undervejs.

Tager vi de lidt længere briller på, så har de seneste tre år leveret solide plusser til danskernes aktieformuer. 2019, 2020 og 2021 har til sammen leveret 325 mia. kr. yderligere til aktieformuerne.

Relaterede artikler