Rekordmange bookinger i påsken i danske feriehuse

Ser vi på marts og april under ét, så lyder antallet af bookinger i de danske feriehuse i år på 80.251 husuger.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Bolighandlerne ligner nu tiden før krisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var booket 51.246 husuger i de danske feriehuse i april. Det er rekordmange for en april i statistikkens levetid, som går tilbage til 2005. Statistikken opgør bookinger, som er foretaget indtil udgangen af februar. En booket husuge angiver, hvor mange hele ugers bookinger, der er foretaget.

Ser vi på marts og april under ét, så lyder antallet af bookinger i de danske feriehuse i år på 80.251. Det er det højeste nogensinde i påskemånederne. Årsagen til, at vi ser på marts og april skyldes, at påsken både kan ligge i marts og april, hvilket gør sam­men­lig­nin­gen tilbage i tid mest retvisende.

Der er i år rekordmange bookinger henover påsken i de danske feriehuse. Aldrig før har det været så populært at tilbringe højtiden i lejet sommerhus, og aldrig før har det været så nemt at leje sit sommerhus ud. I 2021 udgjorde de danske gæster et massivt flertal, mens de udenlandske gæster som følge af corona blev væk. I år er der vendt flere udenlandske gæster tilbage til de danske feriehuse.

Ud af de mere end 80.000 bookede husuger i påsketiden står de danske gæster for godt 16.000 uger. Det er næsten en halvering i forhold til sidste år, hvor de stod for mere end 31.000. Danskerne vinker med andre ord i højere grad farvel til at holde ferie i et dansk feriehus.

Omvendt står det til for de udenlandske gæster, som drøner ind i Danmark for at holde ferie. Tyskere har i alt booket på den gode side af 60.000 uger i marts og april i år og står dermed for 3 ud af 4 bookinger. Sidste år foretog de alene bookinger for under 11.000 uger. Tyskerne er for alvor vendt retur for at holde ferie i Danmark, og det sætter dette års påske et meget markant billede på. Hertil er der også en stigning norske, svenske og hollandske bookinger, om end de udgør en kun lille andel af de samlede bookinger.

Der er udsigt til, at det bliver et nyt vildt år for den danske udlejning af feriehuse. Ser vi på bookingerne i en resterende del af året i perioden fra maj til december, så er der foreløbig booket 338.000 uger i de danske feriehuse. På samme tidspunkt sidste år lød det tal på 321.000 uger. Det svarer til en stigning på mere end 5%, og der er dermed en klar indikation på, at 2022 har kurs mod endnu et godt år for feriehusene.

Vi forventer, at tendensen med færre danskere og flere udenlandske gæster kommer til at præge fe­ri­e­hus­ud­lej­nin­gen. Efter tiden med corona er det nu lettere at komme udenfor landets grænser, hvilket vil give færre danske gæster i feriehusene. Omvendt vil vi se flere udenlandske gæster til landet, som vil stå for en stigende andel af bookingerne i de danske feriehuse.

Relaterede artikler