Reallønnen tordner ned for danskerne

Priserne skyder afsted i højeste fart siden 1983, og lønningerne kan på ingen måde følge med.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danskernes bankindlån bugner – har 1.023 mia. kr. stående

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning er i dag kommet med lyntal over lønudviklingen i 2. kvartal. De nye tal viser, at lønningerne steg med 3,4% i 2. kvartal i forhold til sammen tidspunkt sidste år. Det er en lavere løn­stig­nings­takt end i 1. kvartal, hvor lønningerne steg med 3,8% i forhold til året før.

Inflationen er samtidig hamret i vejret og ramte senest 7,4% i maj. Dermed bevæger priserne sig væsentligt hurtigere end lønningerne, og det udhuler danskernes købekraft massivt. Det giver en markant tilbagegang i reallønnen på i omegnen af 4%.

Danskerne oplever lige nu en tordnende nedgang i reallønnen. Priserne skyder afsted i højeste fart siden 1983, og lønningerne kan på ingen måde følge med. Godt nok bliver løn­nings­po­ser­ne stadig større, men den bliver altså spist op endnu hurtigere af stigende priser. Det kommer til at bide på pri­vat­for­bru­get, som allerede i 1. kvartal viste tilbagegang.

Hvis dagens lyntal står for troende, så er der tale om en noget overraskende udvikling i lønningerne. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden den laveste siden 2008, stadig mange jobopslag og meldinger om mangel på arbejdskraft. Det giver alt sammen en glimrende cocktail for højere lønstigninger. Men det er det stik modsatte, som vi ser i dagens tal med faldende lønstigninger.

Den ringere lønudvikling kan vidne noget om, at usikkerheden for virksomhederne er taget til og efterspørgslen efter arbejdskraft vil dampe af. Man efterspørger ikke samme behov for arbejdskraft som for blot nogle måneder siden. Samtidig er det også blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed. Pro­du­cent­pri­ser­ne er steget med 37% i forhold til for et år siden, hvor særligt energipriser og råvarer presser budgetterne. Det giver isoleret set mindre rum til at investere og for den sags skyld til at øge lønningerne. Virksomhederne sender dog omkostningerne i stigende grad videre til forbrugerne med prisstigninger. Det risikerer så i næste trin at reducere efterspørgslen efter deres produkter, hvilket i sig selv giver en usikkerhed for fremtiden.

Løn­stig­nings­tak­ten falder for fremstilling og service med 0,4 procentpoint i forhold til 1. kvartal til nu at lyde på henholdsvis 3,4% og 3,3%. I byggeriet er lønudviklingen uændret og højest med 4,4%.

Relaterede artikler