Reallønnen brager ned for danskerne

Det gør pivondt og kan ikke undgå at påvirke privatforbruget hos mange danske familier.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne steg med 3,4% i 2. kvartal i for til samme kvartal sidste år. Det er en lavere løn­stig­nings­takt end i 1. kvartal, hvor lønningerne steg med 3,8% i forhold til året før.

Inflationen er samtidig banket i vejret og ramte i juli svimlende 8,7%. Den høje stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne betyder, at lønningerne bliver oversprintet i øjeblikket. Det giver en massiv tilbagegang i danskernes realløn, som oplever, at købekraften for deres indkomster forsvinder, og betyder en markant tilbagegang i reallønnen på i omegnen af 5%.

Danskerne oplever lige nu en mærkbar nedgang i reallønnen. Priserne byder på absurde stigninger, som buldrer afsted i højeste tempo i næsten fire årtier. Det tempo kan lønningerne på ingen måde følge, selvom lønningsposen også er blevet større. Det gør pivondt og kan ikke undgå at påvirke pri­vat­for­bru­get hos mange danske familier.

Dagens tal viser en ganske overraskende udvikling i lønningerne. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav, stadig mange nye stil­lings­op­slag og meldinger om mangel på arbejdskraft. Det giver alt sammen grobund for højere lønninger, men det stik modsatte er sket i 2. kvartal, hvor lønudviklingen går tilbage i forhold til 1. kvartal.

Usikkerheden for mange virksomheder er stor, og det kan være med til at forklare noget af den langsommere lønudvikling i 2. kvartal. Der bliver heller ikke efterspurgt lige så meget arbejdskraft, som tidligere på året, mens virksomhederne i den grad også mærker de højere priser. Pro­du­cent­pri­ser­ne er steget med 35% ved seneste opgørelse i forhold til samme tid sidste år, hvor det særligt er energi og råvarepriser, som har presset virksomhederne. Det kan give mindre rum til bl. a. øgede lønninger.

Løn­stig­nings­tak­ten falder for fremstilling og service med henholdsvis 0,6 og 0,4 procentpoint i forhold til 1. kvartal til nu at lyde på henholdsvis 3,2% og 3,3%. I byggeriet er lønudviklingen uændret og højest med 4,4%.

Relaterede artikler