Producentpriserne skyder afsted i rekordhøj fart

Det er noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke mere af.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer steg med 37,4% i april i forhold til samme måned sidste år. Det er endnu højere end for en måned siden, hvor stigningen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set lød på 35,1%. For blot et år siden lød stigning i pro­du­cent­pri­sin­dek­set på 7,5%. Dagens tal er tilmed det højeste i statistikkens historie.

Pro­du­cent­pri­ser­ne brager op i ny rekord. Det er dramatiske stigninger, vi ser i pro­du­cent­pri­ser­ne i øjeblikket, hvor stigningerne nu har ligget over 35% i to måneder. Det er noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke mere af. Med den dyrere drift i de danske virksomheder bliver en del skubbet videre til forbrugerne, og andelen af virksomheder som vil sætte priserne op, ligger på rekordhøje niveauer.

I detailhandlen venter knap 60% af virksomhederne, at de vil hæve deres priser, mens det er næsten halvdelen i industrien. Også i byggeriet og i ser­vi­ce­sek­to­ren er forventningen til pris­for­hø­jel­ser steget og ligger begge steder markant højere end for et år siden.

Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne ramte i april 6,7%, som er den højeste fart i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1984. Det er især drevet af energi og fødevarer, men bredere prisstigninger kan være på vej til danskerne, og det billede kan dagens tal kun bekræfte.

Baggrunden for de voldsomt stigende pro­du­cent­pri­ser­ne skyldes højere energi- og råvarepriser samt betydelige flaskehalse i de internationale for­sy­nings­kæ­der. Ruslands invasion af Ukraine og Vestens sanktioner samt nye cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina har blot lagt endnu mere pres på. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med 275% i marts i forhold til sidste år. Hertil er rå­sto­find­vin­ding steget med 144% siden sidste år. Fremstilling, som står for den største del af indekset, er steget med knap 12%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne, da virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger stiger. På hjemmemarkedet er priserne steget med 62%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 18%.

Relaterede artikler