Producentpriserne i stort fald

Det bidrager mærkbart til håbet om, at inflationen topper nu.

Ro på konkurserne - men stakket frist

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer faldt med -3,25% i oktober. Det er det største månedlige fald i 15 år. Det er især faldende energipriser og til dels også råvarer, som trækker ned i pro­du­cent­pri­ser­ne. Det er anden måned i træk med fald, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne samlet har trukket sig med mere end 5% nu.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Pro­du­cent­pri­ser­ne er ude i det kraftigste fald på en måned siden 2007. Det bidrager mærkbart til håbet om, at inflationen topper nu. Det er vanvittig positivt og både gode nyheder for virksomheder og forbrugere.

Dog ligger pro­du­cent­pri­ser­ne fortsat 22% højere end for et år siden. Den højeste årlige stigning i statistikkens historie blev målt tidligere på året da pro­du­cent­pri­ser­ne steg med knap 38% i august.

Vi må dog fortsat konkludere, at det i forhold til for et år siden er væsentligt dyrere at være virksomhed. Det ændrer de seneste to måneders fald ikke på, selvom det mildner. Om­kost­nings­pres­set på virksomhederne er blevet skubbet videre til forbrugeren og er derfor medvirkende til den ekstremt høje inflation, som danskerne har oplevet gennem den seneste tid. Utrolig mange virksomheder har rent ud sagt hævet priserne for danskerne.

I oktober ramte inflationen 10,1%. Det betyder, at en gennemsnitlig dansk børnefamilie skal have omkring 45.000 kr. mere op af lommen i årligt forbrug. Knap halvdelen af virksomhederne i detailhandlen forventer fortsat at hæve priserne over de kommende tre måneder. I industrien er det 3 ud af 10 virksomheder der vil hæve prisen. Men med den seneste udvikling i pro­du­cent­pri­ser­ne, forventer vi, at vi også vil se et fald i omfanget af virksomheder, som forventer at hæve priserne.

Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne er især båret af højere energipriser og råvarepriser. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er over det seneste år steget med 84%, og rå­sto­find­vin­din­gen er steget med 80%. Fremstillingen er steget med knap 10% sammenlignet med sidste år.

Relaterede artikler