Producentpriserne i største fald i mere end to år

Producentpriserne falder for første gang i mere end et halvt år.

Industrien undveg markant tilbageslag i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer faldt med -1,9% i september. Det er det første fald i 8 måneder og det største fald siden marts 2020. Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Pro­du­cent­pri­ser­ne falder for første gang i mere end et halvt år, og det falder med det kraftigste i mere end 2 år. Det giver lidt håb forude om, at inflationen topper indenfor nær fremtid. Forbrugerne oplever i øjeblikket den højeste inflation i 40 år, som virkelig bider på hus­hold­nin­ger­nes pengepunge. En gennemsnitlig dansk børnefamilie skal have omkring 45.000 kr. mere op af lommen i årligt forbrug, alene fordi priserne er steget.

Det månedlige fald i pro­du­cent­pri­ser­ne blegner dog en hel del, når vi ser på den årlige stigning. Sammenlignet med for et år siden er pro­du­cent­pri­ser­ne steget med 28,5%. Selvom det er væsentligt lavere end for en måned siden, hvor stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne ramte 37,6% hvilket var det højeste i statistikkens historie, så er det stadig højt. Det er især ener­gi­for­sy­nin­gen, som trækker veksler på virk­som­he­der­nes budgetter og er steget med 180% på blot et år. Samtidig er rå­sto­find­vin­ding steget med 78%.

Selvom pro­du­cent­pri­ser­ne falder i september, så er det stadig absurd høje stigninger i forhold til for et år siden. Det fortæller en meget klar historie om, at det er blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed. Det er også noget, som de danske forbrugere mærker til, da en del af de højere omkostningerne skubbes videre til forbrugerne i form af højere for­bru­ger­pri­ser. Tallet kan på en måde tolkes som virk­som­he­der­nes inflation, og når om­kost­nings­pres­set stiger så kraftigt, så er det ikke overraskende, at de danske forbrugere også oplever et massivt prispres.

I industrien forventer næsten 3 ud af 10 virksomheder at hæve prisen overfor forbrugerne de næste tre måneder. I detailhandlen er mere end halvdelen af butikkerne, som venter at hæve deres priser. Inflationen ramte i september 10%, hvilket er den højeste inflation i 40 år. Forbrugerne oplever især højere priser på energi og fødevarer, men pris­stig­nin­ger­ne er samtidig også brede danskernes forbrug. Forklaringen bag de brede prisstigninger skal ikke mindst findes i den kraftige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne, som skubber de højere omkostninger videre til forbrugerne.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser skyldes især højere energipriser og råvarepriser. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med næsten 200% i forhold til sidste år og råstoffer med næsten 100%. Fremstillingen, der har den største vægt i indekset, er steget med knap 11%.

Relaterede artikler