Producentpriserne er steget med 35% på et år

Det er altså blevet markant dyrere at være virksomhed herhjemme.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer er steget med 35,2% i juni sammenlignet med samme måned sidste år. Det er en anelse mindre end i maj og april, hvor stigningen lød på henholdsvis 37,3% og 37,4%. Det er de højeste prisstigninger i pro­du­cent­pri­ser­ne i statistikkens historie, som går tilbage til 2006. Til sammenligning lød stigningen i pro­du­cent­pri­ser­ne på 10,1% i juni sidste år.

Pro­du­cent­pri­ser­ne brager op med mere end 35% i juni. Det er altså blevet markant dyrere at være virksomhed herhjemme, og det rammer også de danske forbrugere i form af højere for­bru­ger­pri­ser. Og det ser ikke ud til at være slut endnu for de danske forbrugere, da mange virksomheder aktuelt barsler med at sætte priserne op.

Mere end halvdelen af virksomhederne i detailhandelen forventer at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder. I industrien gælder det 42% af virksomhederne, mens det er henholdsvis 20% og 15% i byggeriet og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne.

Der er derfor flere prisstigninger på vej til danskerne. Virksomhederne oplever, i lighed med danskerne, at det bliver dyrere at bruge energi, mens også råvarer er blevet dyrere og der er udbredt mangel på materialer. Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne ramte i juni 8,2%, hvilket giver højeste fart siden 1983. Det er især, når vi skal købe fødevarer i supermarkedet eller tanke benzin på bilen, som leverer tæsk til danskernes budgetter.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. Priserne deles op i det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler