Producentpriserne er steget 35% på et år

Det er noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer i marts var 35,1% højere i forhold til samme måned sidste år. Det er endnu højere end for en måned siden, hvor stigningen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set lød på 31%. For blot et år siden lød stigning i pro­du­cent­pri­sin­dek­set på 5,8%. agens tal er tilmed det højeste i statistikkens historie.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er eksploderet. Stigningen i priserne er mere end seksdoblet på et år. Det er jo en helt vanvittig udvikling. Det er samtidig noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke. Med den dyrere drift i de danske virksomheder bliver en del skubbet videre til forbrugerne, og andelen af virksomheder som vil sætte priserne op, ligger på rekordhøje niveauer.

Næsten 70% af dag­lig­va­re­bu­tik­ker­ne forventer at hæve priserne de kommende tre måneder. Ser vi på detailhandlen under ét, er det op mod hver anden butik, som vil hæve priserne. Der er aldrig tidligere registreret så høje andele af virksomheder, som varsler at sætte priserne op. I industrien er det 38% og 18% hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, og begge steder er det ligeledes markant højere end for et år siden.

Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne ramte i marts 5,4%, som er den højeste fart i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1985. Det er især drevet af energi og fødevarer, men bredere prisstigninger kan være på vej til danskerne, og det synes dagens tal kun til fulde at bekræfte.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser­ne skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse. Ruslands invasion af Ukraine og de pålagte sanktioner samt nye cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina har blot lagt endnu mere pres på. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med 292% i marts i forhold til sidste år. Hertil er rå­sto­find­vin­ding steget med 160% siden sidste år. Fremstilling, som står for den største del af indekset, er steget med 8,7%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne, da virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger stiger. På hjemmemarkedet er priserne steget med 62%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 15%.

Relaterede artikler