Producentpriserne brager gennem loftet

Der er aldrig før målt så kraftige stigninger.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dansk eksport slår rekord

Det er gennem 2021 blevet væsentligt dyrere at være virksomhed. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik, hvor det samlede pro­du­cent­pri­sin­deks for varer i december lå 33% højere sammenlignet med december måned i 2020. Det er den største årlige stigning i de 17 år, som statistikken går tilbage. For en måned siden var den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne på 29,1% og i begyndelsen af 2021 helt nede i minus på -1,0%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne, da virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger stiger. På hjemmemarkedet er priserne steget med 59%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 13%.

Det er fuldstændig svimlende tal for pro­du­cent­pri­ser­ne, som går komplet gennem loftet. Der er aldrig før målt så kraftige stigninger. Virksomheders hverdag er ganske enkelt blevet markant dyrere, og det er noget, som også de danske forbrugere kan komme til at mærke. Inflationen er allerede steget til det højeste i 13 år. Det her er et udtryk for, at der kan være bredere prisstigninger på vej til danskerne, hvor en større del af forbruget kan blive ramt. Det er vores klare forventning.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser­ne skyldes i særdeleshed højere energipriser. Men også højere råvarepriser, globale flaskehalse samt udfordringer med mangel på både materialer og arbejdskraft præger hverdagen og om­kost­nings­møn­stret for virksomhederne. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med voldsomme 307% i december i forhold til sidste år. Hertil kommer rå­sto­find­vin­ding med en stigning på mere end 147%. Fremstilling, som står for en stor del af indekset, er steget med 7%.

Også for­bru­ger­pri­ser­ne er steget mærkbart i Danmark og ligger højeste niveauer siden 2008. I december blev for­bru­ger­pri­ser­ne målt til 301% højere end året før. Dog er en stor del drevet af højere. Ser vi fremad og med dagens pro­du­cent­pri­ser i hånden, så forventer vi, at et bredere udsnit af varer for danskerne vil blive berørt af højere priser. De mærkbart højere pro­du­cent­pri­ser har varet ved i en længere periode nu, og de højere priser risikerer i sidste ende at ende ude hos forbrugerne. Set for alle måneder i 2021 som helhed lå pro­du­cent­pri­ser­ne 13,6% højere i forhold til 2020.

Relaterede artikler