Ny rekord i industrien efter imponerende stigning

Produktionen er steget non-stop i samtlige måneder i 2022 trods massiv modvind fra flere fronter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 2,8% i maj. Det er femte måned i træk, at den samlede in­du­stri­pro­duk­tion stiger, og det betyder, at produktionen slår rekord. I de foreløbige måneder af 2022 er produktionen øget med hele 13% sammenlignet med samme periode sidste år.

Det her er vildt imponerende tal fra industrien. Produktionen er steget non-stop i samtlige måneder i 2022 trods massiv modvind fra flere fronter. Næsten 4 ud af 5 virksomheder i industrien melder om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger, hvor især mangel på materialer og arbejdskraft fylder. Samtidig har også højere pro­duk­tions­om­kost­nin­ger ramt, men det preller altså foreløbig af på industrien under ét, som bare buldrer derudaf og slår nye rekorder.

Fremgangen er tilmed bred i industrien. I maj voksede produktionen i 9 ud af 12 underbrancher. Det helt samme er gældende set for 2022 som helhed med fremgang i 9 ud af 12 brancher. Den største fremgang er med længder i me­di­ci­nal­sek­to­ren. Det er dansk industris guldkalv, men øvrige brancher følger også rigtig fint med. Me­di­ci­na­lin­du­stri­en er drønet i vejret med 35% i 2022 sammenlignet med de samme måneder i 2021. Netop me­di­ci­na­lin­du­stri­en udgør en stor del af den danske industri. Uden medicin er industrien gået frem og steget med 7% i forhold til sidste år.

Udfordringerne tårner sig dog op for industrien. Manglen på materialer, arbejdskraft og højre pro­duk­tions­om­kost­nin­ger fylder. Samtidig er usikkerheden også generelt øget efter Ruslands invasion af Ukraine. Det sætter spor i tilliden hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne, som selv forventer dalende produktion over den kommende tid. De kommende måneder bliver voldsomt spændende at følge.

65% af virksomhederne i industrien melder om, at mangel på materialer og udstyr aktuelt er pro­duk­tions­be­græn­sen­de, og det er rekordhøjt. Der er pres på den internationale økonomi med udfordrede for­sy­nings­kæ­der i forlængelse af genopretning ovenpå coronakrisen, cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina og senest krigen i Ukraine. Hertil melder 43% af virksomhederne om mangel på arbejdskraft, hvor der er pres på det danske arbejdsmarked med rekordhøj beskæftigelse og laveste ledighed siden 2008.

Relaterede artikler