Ny rekord for beskæftigelsen

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 10.309 personer i august, når der tages højde for sæson.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 10.309 personer i august, når der tages højde for sæson. Der er nu 2.967.000 lønmodtagere i arbejde i Danmark, hvilket er ny rekord. Stigningen i beskæftigelsen i august kommer efter et fald måneden før på 1.700, som dog primært skyldes et fald i den offentlig beskæftigelse.

Fremgangen i beskæftigelsen har været helt enorm det seneste halvandet år, og september lægger mere til. I løbet af de seneste 19 måneder er der kommet 207.000 flere personer i arbejde i Danmark. Det er rent ud sagt en svimlende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang.

Wow, beskæftigelsen slår ny rekord. Det her er utrolig vilde tal for beskæftigelsen. Der kommer flere i arbejde på trods af den højeste inflation i 40 år, dystre udsigter for økonomien og rekordlav for­bru­ger­til­lid. Det er en voldsomt imponerende præstation i sig selv. Vi kan desværre ikke forvente, at ar­bejds­mar­ke­det kommer til at være komplet upåvirket af situationen. Udfordringerne har tårnet sig op for dansk økonomi, og vi risikerer at se ind i en tid med tilbagegang i beskæftigelsen.

Der er meget modvind til dansk økonomi i den her tid. Inflationen er den højeste i 40 år. Det trækker købekraft ud af de danske forbrugere, og det vil få pri­vat­for­bru­get til at halte. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af den danske økonomi og har en del at sige for udviklingen i beskæftigelsen. Samtidig risikerer eksporten også at blive ramt som følge af økonomisk tilbagegang udenfor landets grænser, som beskæftiger i af 900.000 danske arbejdspladser.

De mest aktuelle tal fra ar­bejds­mar­ke­det er antallet af stil­lings­op­slag. I september blev der slået mere end 30.000 nye stillinger op, hvilket er det næsthøjeste antal jobannoncer for en september måned i 19 år. De mange stil­lings­op­slag viser, at mange virksomheder stadig efterspørger arbejdskraft, selvom økonomien ser ind i en nedgang. Alligevel kommer vi ikke udenom, at pilen peger ned for stil­lings­op­sla­ge­ne, som er faldet syv måneder i træk. Det er vores klare forventning, at de vil falde yderligere over den kommende periode.

Relaterede artikler