Næsthøjeste årlige stigning i producentpriserne i statistikkens historie

Det er ganske enkelt blevet markant dyrere at drive virksomhed, og det er noget, som også smitter af på de varer som de danske forbrugere står overfor.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede pro­du­cent­pri­sin­deks for varer er steget med 30,6% i januar sammenlignet med samme måned sidste år. Det er den næststørste årlige stigning i de 17 år, som statistikken går tilbage, kun overgået af sidste måneds rekordstore årlige stigning på 33,0%. For et år siden i januar 2021 var den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne helt nede i minus -1,0% og bare for et halvt år siden var den årlige stigning kun på 12,8. Det er således gennem 2021 og ind i det nye år blevet væsentligt dyrere at være virksomhed.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. For når danske producenters omkostninger vokser, bliver det sværere for producenterne at undgå at sende omkostningerne videre via højere priser til de virksomheder, som sælger deres endelige produkter til forbrugerne. Ligeledes står de virksomheder i sidste led over for beslutningen om hvorvidt og i hvilken grad, de vil øge prisen på deres varer og sende om­kost­nings­stig­nin­ger­ne videre til forbrugerne. På hjemmemarkedet er pro­du­cent­pri­ser­ne steget med 54,0%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 12,5%.

Det er utrolig høje stigninger, vi ser i pro­du­cent­pri­ser­ne i øjeblikket. De seneste par måneders stigninger er aldrig set før. Det er ganske enkelt blevet markant dyrere at drive virksomhed, og det er noget, som også smitter af på de varer som de danske forbrugere står overfor. Inflationen er allerede steget til det højeste i 13 år. Og med pro­du­cent­pris­stig­nin­ger på de her niveauer, kan det betyde, at der er bredere prisstigninger på vej til danskerne, hvor en større del af forbruget kan blive ramt. Det er vores klare forventning.

Forklaringen bag de eksploderende pro­du­cent­pri­ser­ne findes særligt i de højere energipriser. Men også højere råvarepriser, globale flaskehalse samt udfordringer med mangel på både materialer og arbejdskraft præger omkostningerne og hverdagen for virksomhederne. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med voldsomme 214% i januar i forhold til sidste år. Dertil kommer rå­sto­find­vin­ding med en stigning på mere end 156%. Frem­stil­lings­virk­som­hed, der står for en stor del af indekset, er steget med 6,9%.

 

I januar blev der i Danmark målt den største stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne i 13 år med 4,3%. Dog har en stor del af forbruget været forskånet for prisstigninger, da pris­stig­nin­ger­ne først og fremmest har ramt forbrugerne gennem energipriserne. Ser vi fremad, med den seneste tids markante stigninger i pro­du­cent­pri­ser­ne in mente, så forventer vi, at et bredere udsnit af forbrugerens varer vil blive berørt af højere priser i de kommende måneder.

Relaterede artikler