Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Danskerne oplever allerede de kraftigste prisstigninger siden 1989.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at næsten 70% af dag­lig­va­re­bu­tik­ker­ne i Danmark forventer at hæve priserne de kommende tre måneder. Virksomhederne er blevet spurgt i perioden fra slutningen af februar frem til i begyndelsen af sidste uge. Dermed er dagens tal meget friske og fortæller noget om den nuværende situation for pris­ud­vik­lin­gen.

Ser vi på detailhandlen som helhed, så forventer næsten halvdelen af butikkerne at hæve priserne de kommende tre måneder. Andelen af detailbutikker, som venter at hæve priserne, er rekordhøj og lyder for anden måned i træk på 48%. For et år siden var det sølle 4%, som så ind i en fremtid med stigende priser.

Det sender et klokkeklart signal til danskerne om, at der er udsigt til mere brede prisstigninger. Danskerne oplever allerede de kraftigste prisstigninger siden 1989. Men hvor det foreløbig især har været drevet af højere energipriser, så er der udsigt til, at man vil komme til at opleve det i et bredere sortiment i sit forbrug. De højere energipriser bider nemlig også på virksomhederne, og det vil de sende videre til forbrugerne i et stadig stigende omfang.

Også en høj og tiltagende andel af virksomhederne i industrien forventer at hæve priserne. I marts stiger andelen til 38%, hvilket er ny rekord. For en måned siden var det 35% og for et år siden 18%. I ser­vi­ce­sek­to­ren stiger andelen ligeledes, men ikke i lige så voldsom grad som i detailhandlen og industrien. Hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne forventer 18% at hæve priserne over de kommende tre måneder mod 13% for en måned siden og 3% for et år siden.

Stigende pro­duk­tions­om­kost­nin­ger bider på virksomhederne. De seneste tal viser, at virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­sin­deks ligger svimlende 31% højere end for et år siden. Det er især prisen på energi og råvarer, som trækker pro­du­cent­pri­ser­ne i vejret. Og det er altså en regning, som virksomhederne i tiltagende grad sender videre til forbrugerne.

Relaterede artikler