Mangel på arbejdskraft stiger i maj

Det tegner et skarpt billede af udfordringerne i dansk økonomi i år.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Sidste uge bød på højeste antal jobopslag under coronakrisen - ledigheden peger igen ned men faldet bremset op

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at virksomhederne i maj melder om betydelige pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra fortsat stor mangel på arbejdskraft og materialer.

I alle erhverv meldes der om eller tæt på rekordstor mangel på arbejdskraft i maj. Således steg manglen på arbejdskraft i byggeriet en lille spids til 45% fra 43% i måneden før. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne steg manglen på arbejdskraft en anelse til 41% fra 40% i måneden før. Hvor det til sammenligning var 14% i maj sidste år. For industrien kommer der tal én gang i kvartalet, og det seneste tal var en ny rekord til 43%.

I industrien er omfanget af virksomheder med mangel på materialer braget op i ny rekord, mens det i byggeriet ligger en anelse under rekorden fra april. Således melder 36% af virksomhederne i byggeriet om mangel på materialer og udstyr i maj mod 38% i måneden forinden. I industrien er det hele 65%, mens det i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne ikke er et tema.

Virksomhederne melder om voldsom mangel på materialer og arbejdskraft. Det tegner et skarpt billede af udfordringerne i dansk økonomi i år med høj fart på ar­bejds­mar­ke­det og pres på kapaciteten. Oven i det oplever virksomhederne lige nu en års­stig­nings­takt i pro­du­cent­pri­ser­ne, der næsten er femdoblet på et år. Det er altså blevet markant vanskeligere og dyrere at drive virksomhed i dag sammenlignet med for et år siden. Og det bider samlet set på økonomiens potentiale og kan isoleret set være med til at trække tempo ud af økonomien her og nu.

Mangel på hænder og materialer har bygget sig op siden anden halvår 2021 med, at dansk økonomi er braget ud af coronakrisen. Og det høje tempo ser ud til at fortsætte med tæt på rekordmange stil­lings­op­slag i april, rekordhøj beskæftigelse og en ledighed, der er den laveste siden 2008. Samtidig har krigen i Ukraine og nye cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina skabet yderligere problemer i de internationale for­sy­nings­kæ­der.

Der er i dag også kommet tal for er­hverv­stil­li­den, som i maj falder til 106,3 mod 110,9 i måneden før. Dermed er er­hverv­stil­li­den nu mærket af de seneste markante modvinde, men ligger fortsat pænt til og højere end før coronakrisen begyndte. I den seneste tid har modvinden taget til i styrke i kraft af de yderligere stigende pro­duk­tions­om­kost­nin­ger og den forøgede usikkerhed, der er kommet i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Det fortsat pæne niveau for er­hverv­stil­li­den afspejler, at danske virksomheder generelt står stærk og er kommet godt ud på den anden side af vinterens coronabølge.

Relaterede artikler