Mangel på arbejdskraft og materialer fortsætter ind i 2022

I takt med at dansk økonomi er braget ud af coronakrisen, har flere virksomheder meldt sig i koret om begrænsninger for produktionen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at manglen på arbejdskraft og materialer fortsætter ind i 2022. I januar melder 42% af in­du­stri­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft. I byggeriet er det 46% og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne 35%, som melder om mangel på arbejdskraft. Mangel på materialer er samtidig ganske udpræget i industrien og i byggeriet. I industrien er meldingen fra 43% af virksomhederne, at de mangler materialer, udstyr eller lokaler, mens det er 26% af byg­ge­virk­som­he­der­ne.

I takt med at dansk økonomi er braget ud af coronakrisen, har flere virksomheder meldt sig i koret om begrænsninger for produktionen. Der er tale om en ganske markant stigning i virksomhederne, som mangler både hænder og materialer. Tendensen byggede sig op i sidste del af 2021 og altså nu strækker sig ind i 2022, og det er isoleret set med til at trække tempo ud af økonomien her og nu.

Det er ikke alene farten i dansk økonomi, som ligger bag. Pandemien har periodevist også krævet et øget behov for arbejdskraft, som testere og smit­te­o­p­spo­re­re. Og det er jo den samme arbejdskraft, som visse virksomheder skal kæmpe med om, når de nye medarbejdere skal findes. Det pres ventes at lette i takt med at pandemien bevæger sig længere væk. Samtidig suppleres manglen på materialer og udstyr af, at man globalt er i gang med at kæmpe sig ud af coronakrisen. Det har sat pres på de internationale for­sy­nings­kæ­der med flaskehalse til følge, som også præger danske virksomheder.

Be­græns­nin­ger­ne kan resultere i bredere prisstigninger for danskerne. Be­græns­nin­ger­ne har eksisteret over en længere periode nu, og oveni det er kommet eksploderende energipriser, som har gjort det dyrere at drive virksomhed. Det har det seneste kvartals tid fået flere virksomheder til at melde om stigende priser. Inflationen har allerede ramt det højeste i 13 år. Det har været drevet af højere energipriser, men nu kan bredere prisstigninger altså være på vej til danskerne.

Der er i dag også kommet nye tal for er­hverv­stil­li­den, som falder til 107,4 mod 111,6 måneden før. Smittebølge og højere energipriser formodes at ligge bag. Det er tredje måned i træk, at er­hverv­stil­li­den falder, men vi hæfter os samtidig ved, at niveauet fortsat er ganske pænt. Det indikerer, at smittebølgen denne vinter ikke bider lige så voldsomt på økonomien som tidligere under coronakrisen. Forbrugere og virksomheder er mere trygge i situationen end tidligere under coronakrisen.

Relaterede artikler