Mange virksomheder vil hæve prisen

Det sender et klokkeklart signal til danskerne om, at der fortsat er udsigt til mere brede prisstigninger.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mange virksomheder fortsat forventer at hæve priserne. Der er tale om en meget frisk rundspørge og dermed et højaktuelt billede på pris­si­tu­a­tio­nen for danskerne. Virksomhederne er blevet spurgt fra slutningen af maj og frem til begyndelsen af sidste uge.

I detailhandlen forventer 55% af virksomhederne at hæve priserne over de kommende tre måneder. Det er lidt færre end for en måned siden, hvor det var 60%, men fortsat på et historisk højt niveau. Sætter vi luppen på dag­lig­va­re­hand­len, så er det hele 82%. I industrien er det 42%, som venter at hæve priserne de kommende tre måneder, hvilket er lidt flere end for en måned siden. I byggeriet og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er henholdsvis 20% og 15%. For alle erhverv ligger det på historisk høje niveauer i den tid, som statistikken dækker over.

Enormt mange virksomheder har allerede hævet priserne, og enormt mange forventer fortsat at hæve priserne. Det sender et klokkeklart signal til danskerne om, at der fortsat er udsigt til mere brede prisstigninger. Danskerne oplever lige nu de kraftigste prisstigninger i næsten 40 år, og det er med al tydelighed ikke helt slut endnu.

De danske for­bru­ger­pri­ser stiger aktuelt med det højeste siden 1983. Pris­stig­nin­ger­ne er brede og er ikke længere primært drevet af energi, som tidligere var tilfældet. Den nuværende inflation svarer til, at en børnefamilie skal have mere end 32.000 ekstra op af lommen for at købe det samme i et årligt forbrug. Og det er altså helt og alene stigende priser, og ikke fordi man får mere for pengene. Det er et alvorligt indhug i en families hus­hold­nings­bud­get.

En del af baggrunden for de højere salgspriser hos virksomhederne er, at omkostningerne er skudt i vejret. Pro­du­cent­pri­ser­ne er steget med hele 37% i forhold til for et år siden. Det er især de højere energi- og råvarepriser, som er med til at gøre det dyrere at være virksomhed. Og en del af den regning bliver sendt videre til de danske forbrugere. Det er netop det, som dagens tal er et meget klart vidnesbyrd på.

Relaterede artikler