Mange virksomheder varsler prisstigninger

Særligt indenfor dagligvarehandlen er der udsigt til flest prisstigninger.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mange virksomheder fortsat forventer at hæve priserne. Der er tale om en frisk rundspørge og dermed et højaktuelt billede på pris­si­tu­a­tio­nen for danskerne. Virksomhederne er blevet spurgt fra slutningen af august og frem til begyndelsen af sidste uge.

Indenfor detailhandlen forventer 51% af butikkerne i september at hæve priserne over de kommende tre måneder, hvilket er lidt flere end for en måned siden, hvor det var 48%. Sætter vi fokus på handlen med fødevarer, er der også tale om en stigning til 76% fra 67% i måneden før. I byggeriet og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er det henholdsvis 9% og 16%. Kun i industrien forventede færre virksomheder at hæve priserne de kommende tre måneder, hvor andelen faldt lidt til 27% i september fra 30%.  For alle erhverv ligger andelen dog på historisk høje niveauer i den tid, som statistikken dækker over.

Rigtig mange virksomheder varsler fortsatte prisstigninger. Særligt indenfor dag­lig­va­re­hand­len er der udsigt til flest prisstigninger. Det sender et klokkeklart signal til os danskere om, at der fortsat er udsigt til mere brede prisstigninger. Vi oplever lige nu de kraftigste prisstigninger i næsten 40 år, og det er med al tydelighed ikke helt slut endnu.  

De danske for­bru­ger­pri­ser stiger aktuelt med det højeste siden 1983. Pris­stig­nin­ger­ne er brede og er ikke længere kun drevet af energi, som det var tilfældet tidligere. Den nuværende inflation på 8,9% i august svarer til, at en gennemsnitlig børnefamilie skal have omkring 40.000 ekstra op af lommen for at kunne købe det samme som for et år siden. Og det er altså helt og alene stigende priser, og ikke fordi man får mere for pengene. Det er et alvorligt indhug i en families hus­hold­nings­bud­get.

En stor del af baggrunden for de højere salgspriser hos virksomhederne er, at omkostningerne er skudt i vejret. Stigningen i pro­du­cent­pri­ser­ne slog ny rekord i august med en stigning på 37,6% sammenlignet med samme måned sidste år. Det er især de højere energi- og råvarepriser, som gør det dyrere at drive virksomhed. Og en del af den regning bliver sendt videre til de danske forbrugere. Det er netop det, som dagens tal er et meget klart vidnesbyrd på.

I dag er der også kommet tal for er­hverv­stil­li­den, som i september falder til 94,3 fra 100,1 i måneden før. Det er det laveste niveau siden februar 2021. I den seneste tid er modvinden taget til i styrke for de danske virksomheder. Det sker i kraft af de aktuelt høje pro­duk­tions­om­kost­nin­ger og den generelt forøgede usikkerhed, som der er kommet efter Ruslands invasion af Ukraine.

Relaterede artikler