Lidt flere ledige

Vi skal dog huske på, at antallet af ledige personer i Danmark stadig er ekstremt lavt.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Nye tal fra viser, at ledigheden steg med 400 personer i oktober, når der tages højde for sæson. Det er Danmarks Statistik, som er begyndt at offentliggøre en ny le­dig­heds­in­di­ka­tor, som udkommer 20 dage før den officielle le­dig­heds­sta­ti­stik. Det er første gang i tre måneder, at ledigheden stiger. I de to foregående måneder faldt ledigheden med 3.500. Stigningen er i sig selv meget lille, og vil formentlig blive justeret allerede i den officielle statistik. Justeringen kan imidlertid være i begge retninger.

Trods stigningen ligger ledigheden stadig på meget lavt. Antallet af ledige befinder sig i den her tid på det laveste siden 2008. Antallet af bruttoledige nu lyder med dagens tal på 74.900 personer. Under coronakrisen toppede antallet af ledige med 158.000 personer.

Øv, det er altid en streg i regningen, når danskere mister arbejdet, og ledigheden stiger. Vi skal dog huske på, at antallet af ledige personer i Danmark stadig er ekstremt lavt og omkring det laveste i 14 år. Det billede ændrer dagens tal som sådan ikke på. Men det kan dog gå fra slemt til værre, såfremt det her er begyndelsen på yderligere fald i ledigheden. Vi forventer, at tempoet på ar­bejds­mar­ke­det vil bremse yderligere op.

Økonomien oplever massiv modvind med den højeste inflation i 40 år, rekordlav for­bru­ger­til­lid og stor økonomisk usikkerhed. Foreløbig har ar­bejds­mar­ke­det holdt stand med bragende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang og faldende ledighed. Ar­bejds­mar­ke­det står stærkt, og der bliver tilmed slået masser af nye stillinger op. Stil­lings­op­sla­ge­ne har godt nok har sænket farten, men de ligger i en historisk kontekst stadig højt.

De seneste tal for beskæftigelsen viser, at der kom mere end 10.000 flere i arbejde i august. Det betyder, at der gennem det seneste halvandet års tid er kommet mere end 200.000 flere i arbejde, og det betyder, at beskæftigelsen har slået nye rekorder i Danmark. Den stærke fremgang i beskæftigelsen har fået ledighedskøen til at skrumpe.

Vi forventer, at tempoet på ar­bejds­mar­ke­det vil bremse op. Der er typisk en forsinkelse på ar­bejds­mar­ke­det, og de imponerende tal for beskæftigelsen og ledigheden kommer næppe til at fortsætte. Modvinden til den danske økonomi peger på, at tempoet på ar­bejds­mar­ke­det vil køle af med faldende beskæftigelse og flere ledige. Dansk økonomi møder dog udfordringerne fra et ekstremt stærkt udgangspunkt med rekordhøj beskæftigelse og meget lav ledighed.

De seneste tal for le­dig­heds­pro­cen­ten viser, at ledigheden er på 2,5%. Det er snublende tæt på lavpunktet i 2008, hvor ledigheden bundede i 2,4%. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs på 5,5%.

Relaterede artikler