Ledigheden stiger for anden måned i træk

Det høje tempo på arbejdsmarkedet er aftaget betydeligt.

Sidste uge bød på højeste antal jobopslag under coronakrisen - ledigheden peger igen ned men faldet bremset op

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige stiger for anden måned i træk med 1.854 personer i juni. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 73.300 fuld­tids­per­so­ner. Det er dog stadig rigtigt lavt set i historisk sammenhæng. For et år siden var der godt 107.000 ledige i Danmark, som i coronakrisen toppede på mere end 155.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten forblev uændret på 2,5% i juni, som er meget tæt på lavpunktet fra 2008, som bundede i 2,4%. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs i krisen på 5,4%.

Stigningen i ledigheden skal dog ses i lyset af, at antallet af nytilkomne ukrainske flygtninge steg med 1.200 fra maj til juni, og de tæller med i den danske le­dig­heds­sta­ti­stik. De vurderes jobparate og modtager kontanthjælp eller nærmere bestemt selv­for­sør­gel­ses-, hjemsendelses- og over­gang­sy­del­se. Det betyder også, at den underliggende ledighed steg lidt mindre i juni. Dagens tal er et klart tegn på, at det høje tempo på ar­bejds­mar­ke­det er aftaget betydeligt, og vi er tæt på bunden.

Ledigheden stiger for anden måned i træk. Og selvom de nytilkomne ukrainske flygtninge er med til at ledigheden stiger, så ændrer det ikke ved, at dagens tal peger på et betydeligt køligere tempo på det danske arbejdsmarked. Vi er tæt på bunden. Det hænger sammen med, at inflationen har ramt det højeste i næsten 40 år, og i de seneste par måneder er er­hverv­stil­li­den krøbet under grænsen for positiv vækst. Det er især de stigende energipriser og den øget usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der har sat gang i den aktuelle modvind til dansk økonomi.

Risiciene for at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på ar­bejds­mar­ke­det og i dansk økonomi er store i øjeblikket. Billedet for fremtiden er sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne. Trods stigningen ligger ledigheden dog fortsat lavt og meget tæt på bunden fra 2008. Aktiviteten er forsat høj på ar­bejds­mar­ke­det, selvom farten er dalet en anelse på det sidste. Joboplagene viser sig fortsat fra sin høje side, og mange virksomheder melder fortsat om mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler