Ledigheden steg i januar

Vi ser ikke med bekymring på stigningen og anser det ikke som begyndelsen på en ny retning for ledigheden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 4.976 personer i januar, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder at antallet af bruttoledige nu lyder på 76.800 personer. Det er det laveste siden 2008, hvis vi ser bort fra december, hvor ledigheden lå endnu lavere. Stigningen i ledigheden i januar skal ses i lyset af, at ledigheden lå ekstraordinært lavt i december som følge af ekstra meget fe­ri­e­af­hol­del­se, påpeger Danmarks Statistik. Derfor ser vi ikke med nogen bekymring på den stigende ledighed i januar og anser det ikke som begyndelsen på en ny retning for ledigheden. Tværtimod forventer vi, at ledigheden kommer til at falde yderligere herfra. I 2021 dykkede ledigheden med imponerende 58.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten stiger i januar til 2,7% mod 2,5% måneden før. Lavpunktet i 2008 var 2,4%, som vi nærmer os og kan slå indenfor i dette år. Ledigheden lå inden coronakrisen på 3,6% og toppede i begyndelsen af krisen på 5,4%.

Ledigheden hamrede ned sidste år med spektakulære fald, hvor abnormt mange forlod ledighedskøen. Og det er gået så stærkt, at opmærksomheden om en potentiel overophedning er taget til. Derfor giver stigningen i ledigheden i januar på papiret et lidt større manøvrerum for dansk økonomi til at imødekomme den høje fart, som har kendetegnet den seneste tid. Blandt andet var efterspørgslen efter arbejdskraft fortsat meget høj i januar.

Beskæftigelsen er samtidig banket op i ny rekord og rundede sidste år 2,9 mio. personer for første gang nogensinde. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed gennem sidste år er enormt glædeligt og sætter en tyk streg under, hvor stærkt dansk økonomi er kommet igennem coronakrisen.

Set med virk­som­he­der­nes briller har den lave ledighed dog sat pres på efterspørgslen efter arbejdskraft, hvor mangel på arbejdskraft i høj grad er blevet et tema. Ifølge mange virksomheder er det en begrænsning for produktionen. Næsten 50% af byg­ge­virk­som­he­der­ne melder om mangel på arbejdskraft, mens det er omkring 40% i industrien og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Det er for alle erhverv på rekordhøje niveauer. 

En ny trussel for økonomien er dog tilføjet i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Meget er uafklaret og det giver også et ekstremt sløret billede for fremtiden. Der er dog ingen tvivl om, at det bærer på risikoen for at påvirke dansk økonomi negativt gennem eksporten og til dels også pri­vat­for­bru­get. Hertil kan den markant højere usikkerhed og uvidenhed om, hvad fremtiden bringer, sætte sig i virk­som­he­der­nes in­ve­ste­rings­lyst.

Relaterede artikler