Ledigheden faldt i marts

Ledigheden fortsætter lige så stille og roligt videre ned. Det er ret utroligt, at vi i dag står med en ledighed, der udfordrer bunden fra 2008.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 1.290 personer i marts, når der tages højde for sæson. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 72.015 personer. For et år siden var der mere end 126.000 ledige i Danmark og toppede i coronakrisen på mere end 155.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder på 2,5% i marts, hvilket er det samme som i februar. Det betyder, at ledigheden er millimetertæt på lavpunktet fra 2008, som bundede i 2,4%. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs i krisen på 5,4%.

Ledigheden fortsætter lige så stille og roligt videre ned. Det er ret utroligt, at vi i dag står med en ledighed, der udfordrer bunden fra 2008. Det er altså sket på mindre end to år efter ledigheden blev sparket i vejret af corona. Det er flotte tider for dansk økonomi og dansk arbejdsmarked. Ledigheden kan endda komme endnu længere ned. Joboplagene viser fin styrke, og mange virksomheder melder stadig om mangel på arbejdskraft.

Baggrunden for den faldende ledighed er en dansk økonomi i storform. Væksten i 2021 var den højeste i 27 år, og samtidig er beskæftigelsen steget til nye rekordhøjder. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed gennem sidste år er enormt glædeligt og sætter en tyk streg under, hvor stærkt dansk økonomi er kommet ud af coronakrisen.

Bagsiden af den lave ledighed er, at mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. I både industrien såvel som i byggeriet melder 43% af virksomhederne om mangel på arbejdskraft, mens det er 40% i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Der for alle erhverv nær rekordhøje niveauer.

Vi kan dog stå overfor en ny virkelighed og risiciene er store. Ruslands invasion af Ukraine kan og vil påvirke dansk økonomi negativt gennem flere kanaler. Meget er dog fortsat uafklaret, og hvor hårdt slaget rammer, svæver i det uvisse. Billedet for fremtiden er om noget sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne.

Relaterede artikler