Ledigheden faldt i februar

Ledighedsprocenten falder i februar til 2,5%. Lavpunktet var 2,4%, som vi nærmer os og kan slå indenfor i dette år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 3.400 personer i februar, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 72.800 personer, hvilket er det laveste siden 2008.

Le­dig­heds­pro­cen­ten falder i februar til 2,5% mod 2,7% i januar. Lavpunktet i 2008 var 2,4%, som vi nærmer os og kan slå indenfor i dette år. Ledigheden lå inden coronakrisen på 3,6% og toppede i begyndelsen af krisen på 5,4%.

Ledigheden bliver ved med at dale, og den er snublende nær lavpunktet i 2008. Vi forventer, at ledigheden kommer længere ned, men det kommer dog til at ske i at langsommere tempo. Jobopslagene ligger fortsat til den klart høje side, og beskæftigelsen er samtidig banket op i ny rekord og lyder senest på 2.919.000 personer. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed gennem sidste år er enormt glædeligt og sætter en tyk streg under, hvor stærkt dansk økonomi er kommet igennem coronakrisen.

Set med virk­som­he­der­nes briller har den lave ledighed dog sat pres på efterspørgslen efter arbejdskraft, hvor mangel på arbejdskraft i høj grad er blevet et tema. Ifølge mange virksomheder er det en begrænsning for produktionen. Omkring 4 ud af 10 virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og ligger for alle erhverv på rekordhøje niveauer.

En ny trussel for økonomien er dog tilføjet i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Meget er uafklaret og det giver også et ekstremt sløret billede for fremtiden. Der er dog ingen tvivl om, at det bærer på risikoen for at påvirke dansk økonomi negativt gennem eksporten, pri­vat­for­bru­get og in­ve­ste­rin­ger­ne.

Relaterede artikler