Ledige stillinger falder for første gang i mere end to år

Farten går af arbejdsmarkedet, men er stadig høj.

Antallet af langtidsledige skumper

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 3. kvartal var 67.045 ledige stillinger i den private sektor i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er 2.800 færre sammenlignet med foregående kvartal. Det er det første fald i de seneste 9 kvartaler.

Farten går af ar­bejds­mar­ke­det, men den er stadig høj. Vi skal mere end to år tilbage, før vi sidste gang oplevede at fald i ledige stillinger. Det vidner derfor om et arbejdsmarked, som har tordnet derudaf, og hvor farten sænkes, uden at man kører decideret langsomt. Så trods faldet er antallet af ledige stillinger historisk set fortsat meget høj. I statistikkens historie har der alene i to andre kvartaler været flere ledige stillinger, og det var i 1. og 2. kvartal i år.

Fremgangen i beskæftigelsen har været helt enorm det seneste halvandet år. Her er der kommet 212.000 flere personer i arbejde. Det er rent ud sagt en svimlende fremgang, som har sikret en ny rekord for beskæftigelsen i Danmark. Det er imponerende, at beskæftigelsen stiger i en tid hvor modvind rammer den danske økonomi med fuld kraft. Inflationen er på det højeste i 40 år. Det trækker købekraft ud af forbrugerne, hvor reallønnen er banket tilbage med mere end 5% siden sidste år. Det ses tydeligt afspejlet i den rekordlave for­bru­ger­til­lid. Samtidig er er­hverv­stil­li­den dalet, renterne er skudt i vejret og boligmarkedet er på mærkbar tilbagegang.

Vi forventer, at beskæftigelsen vil sætte tempoet mærkbart ned. Typisk er der en forsinkelse til at modvinden rammer ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer derfor, at der ligger et fald forude. Det er dog ikke umuligt, at vi skal ind i 2023, før beskæftigelsen falder. Til gengæld forventer vi, at vi går ud af 2023 med en lavere beskæftigelse, end vi går ind i det nye år med.

Relaterede artikler