Lavt bilsalg i januar

Bilsalget har i en længere periode ligget lavere end vi så i årene før krisen indtrådte, og det fortsætter altså i januar som byder på et lavt bilsalg.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
14.350 personbiler kørte over kantstenen hos bilforhandlerne i november

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i januar blev solgt 10.553 nye personbiler, når vi tager højde for sæsonudsving. Det betyder, at bilsalget ligger 2022 ud med det stort set samme lave bilsalg, som kendetegnede januar sidste år, som var det laveste i en januar siden 2009. 

Bilsalget har i en længere periode ligget lavere end vi så i årene før krisen indtrådte, og det fortsætter altså i januar som byder på et lavt bilsalg. Vi ser det dog ikke som et udtryk for, at danskerne har mistet forbrugslysten eller er købesvage. Forbruget ligger generelt højt, hvortil danskerne har solide formuer og stor jobsikkerhed. Det lavere bilsalg skyldes i højere grad, at også bil­for­hand­ler­ne oplever le­ve­ran­ce­pro­ble­mer som følge af mangel på materialer og udstyr.

I januar blev der solgt 1.669 nye elbiler og 1.211 nye hybridbiler. De opladelige biltyper udgør derfor 30,4% af bilsalget i januar, og tager også et skridt tilbage i lighed med det generelle bilsalg. Deler vi op mellem de to biltyper, så udgjorde andelen 17,7% for elbiler og 12,8% for hybridbiler. Det er første gang siden december 2020, at elbilerne har en større andel af bilsalget end hybridbiler.

De opladelige biltyper starter i lighed med det samlede bilsalg 2022 forsigtigt ud. Andelen udgør i januar 30% mod 58% i december. Det er især hybridbilerne, som falder tilbage, hvilket kan skyldes, at visse bilkøbere kan have fremrykket deres bilkøb til december som følge af af­gifts­stig­nin­ger på hybridbiler.

Vi forventer, at de opladelige biltyper i 2022 igen vil byde på fremgang i årets løb, og dermed vil fortsætte på den bølge, som for alvor startede sidste år. Det overordnede bilsalg vil formentlig fortsat være udfordret af le­ve­ran­ce­pro­ble­mer­ne, mens de store omgange med nedlukninger omvendt ser ud til at være fortid.

Relaterede artikler