Konkurserne stiger i august

Det er ikke helt uventet, at konkurserne stiger lige nu.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Mangel på materialer brager i vejret

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 230 konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er en stigning fra 210 konkurser i forrige måned. Kon­kurs­sta­ti­stik­ken svinger typisk en del fra måned til måned, men gennem året har der været en klar opadgående tendens i antallet af konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Hertil mistede 893 arbejdet i forbindelse med konkurserne i juli, hvilket er færre end i juni. Skulle man være så uheldig at miste jobbet i forbindelse med en konkurs, så er situationen fortsat, at ledigheden er meget lav, og at omkring 4 ud af 10 virksomheder melder om mangel på arbejdskraft.

Konkurserne stiger igen og fortsætter den opadgående tendens vi har set i år. Det er ikke helt uventet, at konkurserne stiger lige nu. Tusindvis af virksomheder har gennem foråret stået overfor til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån til staten. De fleste virksomhederne har fundet løsninger og er kommet godt igennem, men det gælder langtfra alle.

For­ret­nings­ud­sig­ter­ne er samtidig blevet en del mere slørede. Efterspørgslen damper af, og omkostningerne er drønet i vejret. Virksomhederne har dog også noget at stå imod med i den her sværere tid, hvor bufferen i form af indestående i bankerne er øget og hvor salget i virksomhederne fortsat viser fornuftige takter. Den tiltagende modvind risikerer dog at trække endnu flere virksomheder med i konkursfaldet. Vi forventer derfor at se ind i en tid med et højere konkursniveau, end vi har været vant til under cor­o­na­pan­de­mi­en.

I årets første otte måneder har der i alt været 1.702 konkurser, hvilket er på niveau med tiden op til coronakrisen. I de første otte måneder i 2018 og 2019 var der knap 1.700 konkurser. Den seneste tids stigning kommer efter en tid, hvor konkurserne under coronakrisen har ligget ekstraordinært lavt, blandt andet som følge af hjælpepakker. I de første otte måneder i 2020 og 2021 var der 1.400-1.500 konkurser.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt moms- og A-skattelån for godt 34 mia. kr. til i omegnen af 48.000 virksomheder. De lån skal betales tilbage i år og til næste år. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted 1. april og 1. juni på samlet 27 mia. kr. Langt det meste er tilbagebetalt eller der er oprettet en til­ba­ge­be­ta­lings­ord­ning hos Skat­testy­rel­sen. I den seneste opgørelse fra juli, er der fortsat en rest på 1,4 mia. kr., som udestår. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs.