Konkurserne stiger for anden måned i træk

Det er ikke uventet, at konkurserne stiger lige nu.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var  konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er en stigning fra 233 konkurser i forrige måned. Kon­kurs­sta­ti­stik­ken svinger typisk en del fra måned til måned, men gennem året har der været en opadgående tendens i antallet af konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Hertil mistede 1.242 arbejdet i forbindelse med konkurserne i september, hvilket er en del flere end i august. Skulle man være så uheldig at miste jobbet i forbindelse med en konkurs, så er situationen fortsat, at ledigheden er meget lav, og at omkring 4 ud af 10 virksomheder melder om mangel på arbejdskraft.

Konkurserne stiger for anden måned i træk. Vi skal nu helt tilbage til 2012 for at finde et år, hvor konkurserne i årets første ni måneder ligger tilsvarende højt. Tendensen er klar i år, og den er opadgående. Det er ikke uventet, at konkurserne stiger lige nu. Tusindvis af virksomheder har gennem foråret stået overfor til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån til staten. De fleste virksomhederne har fundet løsninger og er kommet godt igennem, men det gælder langtfra alle. Hertil er for­ret­nings­ud­sig­ter­ne blevet en del mere slørede. Efterspørgslen damper af, og omkostningerne stiger.

Virksomhederne har dog også noget at stå imod med i den her sværere tid, hvor bufferen i form af indestående i bankerne er øget og hvor salget i virksomhederne fortsat viser fornuftige takter. Den vedvarende modvind risikerer dog at trække flere virksomheder med i konkursfaldet. Vi forventer derfor at se ind i en tid med et højere konkursniveau, end vi har været vant til under cor­o­na­pan­de­mi­en.

I årets første ni måneder har der i alt været næsten 1.970 konkurser, hvilket er højere end i tiden op til coronakrisen, og vi skal tilbage til 2012 for at finde et tilsvarende højt niveau. I de første ni måneder i 2018 og 2019 var der omkring 1.900 konkurser, mens det i 2012 lå på godt 1.970. Den seneste tids stigning kommer efter en tid, hvor konkurserne under coronakrisen har ligget ekstraordinært lavt, blandt andet som følge af hjælpepakker. I de første ni måneder i 2020 og 2021 var der omkring 1.600 konkurser.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt moms- og A-skattelån for godt 34 mia. kr. til i omegnen af 48.000 virksomheder. De lån skal betales tilbage i år og til næste år. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted 1. april og 1. juni på samlet 27 mia. kr. Langt det meste er tilbagebetalt eller der er oprettet en til­ba­ge­be­ta­lings­ord­ning hos Skat­testy­rel­sen. I den seneste opgørelse fra juli, er der fortsat en rest på 1,4 mia. kr., som udestår. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs.

Relaterede artikler