Jobopslag slår maj-rekord

Der er stadig masser af fart over feltet, selvom metaltrætheden begynder at melde sig og dampen gået en anelse af.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sidste uge bød på højeste antal jobopslag under coronakrisen - ledigheden peger igen ned men faldet bremset op

Nye tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 38.576 nye stillinger op i maj. Det er det højeste nogensinde målt for en maj måned i statistikken, som vel at mærke går helt tilbage til 2004. Stil­lings­op­sla­ge­ne er 5% højere end maj sidste år, som i forvejen lå meget højt. Og sammenlignet med tiden før coronakrisen ligger stil­lings­op­sla­ge­ne omkring 40% højere.

Ser vi over alle måneder, så bød maj på det næsthøjeste antal nyopslåede stillinger gennem tiden, kun overgået af marts i år. Normalt bliver der imidlertid slået flere stillinger op i maj. Sæ­son­kor­ri­ge­rer vi tallene, så er antallet af stil­lings­op­slag  er antallet af nye stil­lings­op­slag faldet de seneste tre måneder. Trods faldet er niveauet dog fortsat meget højt og altså ny maj-rekord.

Der er fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Med næsten 39.000 nye jobopslag er der stadig masser af fart over feltet, selvom metaltrætheden begynder at melde sig og dampen gået en anelse af. Med de fortsatte pæne tal for jobopslagene kan endnu en ny be­skæf­ti­gel­ses­re­kord være under opsejling.

Beskæftigelsen slår den ene rekord efter den anden. De seneste tal viser, at 2.947.000 personer er i arbejde i Danmark. Også ledigheden fortsætter stille og roligt med at dale, hvor den senest har ramt 2,4%. Det er det samme som lavpunktet i 2008, og det er på ingen måde umuligt, at vi kommer endnu lavere indenfor nær fremtid.

De mange jobopslag kombineret med den meget lave ledighed er dog ikke entydigt positivt. Mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og presset på ar­bejds­mar­ke­det er taget til. Mere end 40% af virksomhederne i byggeriet, industrien og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne melder om mangel på arbejdskraft.

Vi forventer en langsommere fart i dansk økonomi i år. Dermed også at jobopslagene kommer til at forlade de nuværende meget høje niveauer, uden dog at dykke mod bunden. Modvinden til dansk økonomi kommer fra flere retninger, i form af ka­pa­ci­tets­ud­for­drin­ger på den ene side og i form af økonomisk tilbageslag på den anden. Lige nu oplever danskerne de kraftigste stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1984, og det vil presse pri­vat­for­bru­get. Også virksomhederne oplever mærkbart højere pro­duk­tions­pri­ser, og det kan sammen med den forøgede usikkerhed fra krigen lægge en dæmper på in­ve­ste­rin­ger­ne. Endelig forventer vi, at eksporten går en mere udfordrende tid i møde.

Relaterede artikler