Inflationen tæt på 10% i Danmark

Den kraftige inflation flår sedlerne ud af danskernes pengepung.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk stigning i detailsalget

Nye tal fra Danmarks Statistik og eurostat viser, at inflationen i Danmark ramte 9,6% i juli. Det viser det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks. I juni lød inflationen på 9,1%, og for blot et år siden var den nede på 1,7%. I EU-landende lød inflationen i juli på 9,8% og i eurozonen på 8,9%.

Den danske inflation nærmer sig 10%. Det er utrolig vilde tal for inflationen, og det er ikke usandsynligt, at den kan gå hen og blive tocifret indenfor nær fremtid.

Den kraftige inflation flår sedlerne ud af danskernes pengepung. Det bider benhårdt i hus­hold­nin­ger­ne, hvor energipriserne er tordnet i vejret, og sidenhen har det meste af for­brugs­pa­let­ten meldt sig ind i klubben med prisstigninger. Det er efterhånden nemmere at få øje på varer, som er steget mærkbart i pris, end varer, som ikke er. En almindelig børnefamilie skal have tæt på 40.000 kr. mere op af lommen i årligt forbrug for at købe det samme som for et år siden. Det gør hammerondt og kan ikke undgå at påvirke forbruget i mange danske hjem.

Det er især prisstigninger el, gas og brændsel, som trækker tænder ud af danskernes pressede budgetter. Hertil trækker fødevarer også et ganske stort læs. Det er dog ikke kun energi og fødevarer, som stiger i pris. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi- og fø­de­va­re­pri­ser­ne, steg i Danmark til 6,3% i juli fra 5,4% i juni.

El- og gaspriserne slår i disse dage nye rekorder. Det står derfor ikke mejslet i sten, at inflationen har toppet endnu, og den kan godt komme endnu højere op. Det er med andre ord for tidligt at ånde lettet op for danskerne. Samtidig er virksomhederne endnu ikke færdige med at hæve priserne overfor danskerne, efter pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne er steget mærkbart. Sidst men ikke mindst er det aktuelle in­f­la­tions­mil­jø skrøbeligt, hvor få ting kan puste til inflationen. Senest har vi set en meget lav vandstand i Rhinen, som begrænser fragten på floden og skubbe priserne yderligere et nøk opad.

Der er dog også flere elementer, som begynder at trække inflationen i den nedadgående retning. De globale fødevarepriser er faldet og oplevede i juli det kraftigst månedlige fald i næsten 14 år, efter der igen eksporteres korn ud af Ukraine. Også prisen på olie har forladt toppen, hvilket gør turen på benzintanken billigere. Hertil nærmer vi os tidspunktet sidste år, hvor energipriserne begyndte at stige og på den måde vil tiden i sig selv spise af ener­gi­pri­ser­nes betydning for inflationen, om end energipriserne igen er begyndt at stige. Generelt ser vi en bedre balance på vægtskålen mellem faktorer, som trækker inflationen henholdsvis op og ned. Vinden kan dog hurtigt tage til igen, hvilket de seneste ener­gi­pris­stig­nin­ger med al tydelighed understreger.

Relaterede artikler