Inflationen stiger til 10,1%

De kraftige prisstigninger gnaver sig gennem danskernes husholdningsbudgetter med den højeste hastighed i 40 år.

Udlandet og forbrugerne trak dansk økonomi ud i historisk dyk på 6,9 procent

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen rammer 10,1% i oktober. Det er den højeste inflation siden 1982. Inflationen fortsætter med at stige en anelse, hvor den i september lød på 10,1%. Og for blot et år siden lå inflationen på 3%.

Det er forfærdelige tal. Vi havde klart håbet på et fald og en lettelse i inflationen i dagens tal. De kraftige prisstigninger gnaver sig gennem danskernes hus­hold­nings­bud­get­ter med den højeste hastighed i 40 år. Med den her inflation skal en gennemsnitlig dansk børnefamilie have omkring 45.000 kr. mere op af lommen i årligt forbrug, alene fordi priserne er steget. Det gør vanvittig ondt på mange danskere og kan ikke undgå at påvirke forbruget.

Det er især prisstigninger på energi og fødevarer, som presser danskernes budgetter. Fødevarer er steget med mere end 15% i forhold til samme tid sidste år, og priserne på gas er eksploderet, mens også strøm og brændstof er drønet i vejret. Den seneste måned begynder de lavere gaspriser dog at trække ned.

Vi forventer, at inflationen vil falde herfra. Vi ser i øjeblikket en række af faktorer, som vil trække inflationen ned. Det er især energipriserne, som trækker ned efter et fald fra sensommerens vanvittige højder. Vi ser også, at de globale fødevarepriser, råvarepriser og fragtrater er faldet. Det hele er med til at sætte en bremse i den meget kraftige stigning i inflationen. Sidst med ikke mindst vil det i sig selv lægge en dæmper på inflationen, at vi gradvist nærmer os tidspunktet for de kraftigste ener­gi­pris­stig­nin­ger­ne gennem det seneste år. Det vil i sig selv lægge en dæmper på inflationen.

Det står dog ikke mejslet i sten, at inflationen har toppet. Energipriserne er i høj grad med til at definere retningen, og en kold vinter kombineret med en ringe ener­gi­pro­duk­tion er et risikoscenarie, hvor energipriserne igen vil skyde i vejret. Samtidig forventer stadig mange virksomheder at hæve priserne over den kommende tid. Her er der dog sket en opblødning, hvor færre virksomheder end tidligere vil hæve prisen. I seneste rundspørge er det knap 50% af de­tail­virk­som­he­der­ne og 30% i industrien, som vil hæve priserne.

Den høje inflation har sendt for­bru­ger­til­li­den i kulkælderen. Den er aldrig tidligere målt så lav. Men den lavere inflation kan sætte en prop i faldet i for­bru­ger­til­li­den og dermed også udsigterne for pri­vat­for­bru­get. Der er dog ikke megen tvivl om, at pri­vat­for­bru­get allerede er påvirket og vil blive yderligere ramt. Pris­stig­nin­ger­ne har sendt danskernes købekraft adskillige år tilbage, og det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af Danmarks økonomi.

Relaterede artikler