Inflationen stiger i Danmark til 11,4%

Vi forventer, at inflationen har nået toppen og vil falde herfra.

Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Nye tal fra Eurostat og Danmarks Statistik viser, at inflationen i herhjemme rammer 11,4% i oktober. Det viser det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks, som er sam­men­lig­ne­ligt på tværs af EU-landene. I september lød inflationen på 11,1%, og der er derfor endnu en gang tale om en stigning i inflationen. Til sammenligning lød inflationen på blot 3,2% for et år siden. I EU-landende ligger inflationen på 11,5% i gennemsnit, mens den lyder på 10,6% i eurozonen.

Inflationen er i oktober den højeste i statistikkens levetid, som går tilbage til 1997. Supplerer vi med Danmarks Statistiks egen opgørelse over inflationen, så kan vi konstatere, at inflationen er på det højeste i 40 år.

Endnu et forfærdeligt tal for den danske inflation i oktober med tocifrede stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne. Priserne fortsætter med at stige måned for måned, og inflationen skyder op med højeste fart i 40 år. Alene fordi priserne er steget, skal en gennemsnitlig børnefamilie have omkring 4.000 kr. mere op af lommen hver eneste måned. Det kan ikke undgå at påvirke forbruget hos rigtig mange danskere.

Også den såkaldte kerneinflation, som er fratrukket energi- og fø­de­va­re­pri­ser­ne, stiger, og lyder nu på 7%. Det er med andre ord et bredt udsnit af danskernes forbrug, som er ramt af prisstigninger, og ikke alene prisstigninger på el, gas, brændsel og fødevarer. I september lød ker­ne­in­f­la­tio­nen på 6,7%.

Vi forventer, at inflationen har nået toppen og vil falde herfra, om end det langt fra står mejslet i sten. Vi har i den seneste tid set en række af faktorer, der begynder at trække inflationen ned. El- og gaspriserne er væsentligt lavere i forhold til toppen i august, mens fødevare- og råvarepriser samt fragtrater også er faldet. Desuden nærmer det sig gradvist, at der er gået et helt år siden pris­stig­nin­ger­ne begyndte at stikke af. Alt dette er med til at lægge en dæmper på den kraftige inflation.

Det er dog langt fra sikkert, at inflationen definitivt har nået toppen. Energipriserne har hoppet og danset rundt det seneste års tid, og en kold vinter kombineret med en ringe ener­gi­pro­duk­tion, kan få energipriserne til at stige igen. I tillæg er mange virksomheder slet ikke færdige med at hæve priserne, om end andelen er lavere end tidligere på året. Knap halvdelen af virksomhederne i detailhandlen samt 3 ud af 10 virksomheder i industrien forventer fortsat at hæve priserne over de kommende måneder.

Relaterede artikler