Inflationen i Danmark tager et stort trin op og indhenter eurozonen

Det er særligt energi og fødevarer, som trækker ekstra kroner ud af tegnebogen.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Stigningen i de danske for­bru­ger­pri­ser tager endnu et stort trin op i april. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal over det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks fra Danmarks Statistik og Eurostat, som er en sammenlignelig statistik mellem EU-landene.

Ifølge den nye statistik er den danske inflation steget til 7,4% i april fra 6,0% i måneden før. I april sidste år lød inflationen på 1,5%. Det er uden sammenligning den højeste inflation i statistikkens levetid, som går tilbage til 1997. Vi ved i tillæg fra Danmarks statistiks egen opgørelse med længere historik, at inflationen i Danmark i april ramte det højeste siden 1984.

Det er nogle voldsomme prisstigninger, danskerne mærker i øjeblikket. Det er særligt energi og fødevarer, som trækker ekstra kroner ud af danskernes tegnebog. Og vi har formentlig ikke set toppen endnu. Meldingen fra rigtig mange virksomheder er forsat, at de forventer at hæve priserne over de kommende måneder, og det stiller bredere prisstigninger i vente for os danskere.

Den danske inflation har taget et stort trin opad i april og har indhentet inflationen i eurozonen, som også lyder på 7,4% i april. Pris­stig­nin­ger­ne har bredt sig gennem hele Europa og i store dele af verden, og rammer altså nu lige så hårdt i Danmark, som i vores største sam­han­dels­om­rå­de i eurozonen. Dermed bliver købekraften for de danske forbrugere i øjeblikket udhulet i samme grad som for forbrugerne i eurozonen.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser ligger i april hele 37% højere end for et år siden, og her er det også især energi og råvarer, som gør hverdagen dyrere for de danske virksomheder. Det er noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke mere af, hvor flere virksomheder melder at ville hæve priserne over den kommende tid. I detailhandlen venter knap 60% af virksomhederne, at de vil hæve deres priser over de kommende tre måneder, mens det er næsten halvdelen i industrien. Også i byggeriet og i ser­vi­ce­sek­to­ren er forventningen til pris­for­hø­jel­ser steget.

Det kraftige hop i inflationen skyldes ikke mindst energi- og fø­de­va­re­pri­ser­ne. Hertil kommer et yderligere pres på priserne fra problemer med vareleveringen pga. globale flaskehalse, et spring i råvarepriser og markant højere fragtpriser. Vi ser endnu ikke tegn på kraftige stigninger i lønnen, selvom det danske arbejdsmarked er presset med laveste ledighed siden 2008, og hvor mange virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Såfremt det sætter sig i løndannelsen, kan det også skubbe yderligere til for­bru­ger­pri­ser­ne.

Relaterede artikler