Inflationen i Danmark går over 9%

Det her er ekstreme stigninger i forbrugerpriserne.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Detailsalget falder for tredje måned i træk

Stigningen i de danske for­bru­ger­pri­ser tager endnu et markant trin op i juni. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal over det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks fra Danmarks Statistik og Eurostat, som er en sammenlignelig statistik mellem EU-landene.

Ifølge den nye statistik er den danske EU-harmoniserede inflation steget til hele 9,1% i juni fra 8,2% i måneden før. I juni sidste år lød inflationen på 1,9%. Det er uden sammenligning den højeste inflation i statistikkens levetid, som går tilbage til 1997. Vi ved i tillæg fra Danmarks statistiks egen opgørelse med længere historik, at inflationen i Danmark i maj ramte det højeste siden 1983.

Det her er ekstreme stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne. Og danskerne mærker det i kroner og øre i dagligdagen. Det er især, når vi skal ned og tanke benzin på bilen eller købe fødevarer i supermarkedet. Og vi kan formentlig også komme til at se inflation omkring det her høje niveau i de nærmeste måneder. Meldingen fra rigtig mange virksomheder er forsat, at de forventer at hæve priserne over de kommende måneder, og det stiller bredere prisstigninger i vente for os danskere.

Den danske inflation har taget endnu et stort trin opad i juni og overstiger nu inflationen i de lande, der har euroen. I eurozonen lyder inflationen på 8,6% i juni. Det hænger blandt andet sammen med at nogle eurolande som Tyskland har indført forskellige tiltag til at dæmme op for de stigende priser. Blandt andet har Tyskland indført en stor sommerrabat på offentlig transport i Tyskland. Sammenligner vi med hele EU, så har den danske inflation stadig et stykke vej op til inflationen i EU på 9,6%. Pris­stig­nin­ger­ne har bredt sig gennem hele Europa og i store dele af verden, Dermed bliver købekraften for både de danske og europæiske forbrugere i øjeblikket udhulet i alvorlig grad. Det koster i hus­hold­nings­bud­get­ter­ne og kommer til at påvirke familiernes forbrug og den økonomiske vækst generelt.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser ligger i juni hele 35% højere end for et år siden, og her er det også især energi og råvarer, som gør hverdagen dyrere for de danske virksomheder. Det er noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke mere af, hvor flere virksomheder melder at ville hæve priserne over den kommende tid. Mere end halvdelen af virksomhederne i detailhandelen forventer at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder. I industrien gælder det 42% af virksomhederne, mens det er henholdsvis 20% og 15% i byggeriet og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne.

Det kraftige hop i inflationen skyldes ikke mindst energi- og fø­de­va­re­pri­ser­ne. Hertil kommer et yderligere pres på priserne fra problemer med vareleveringen pga. globale flaskehalse, et spring i råvarepriser og markant højere fragtpriser. Seneste er vi også begyndt at se højere lønstigninger, som i årets første kvartal var på det højeste i 13 år, dog uden at gå gennem loftet. Det kommer efter, at det danske arbejdsmarked er presset med laveste ledighed siden 2008, og hvor mange virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Såfremt det sætter sig mere markant i løndannelsen, kan det skubbe yderligere til for­bru­ger­pri­ser­ne.

Relaterede artikler