Inflationen brager op over 8%

Det hele startede med energiprisernes himmelflugt, men har siden bredt sig meget mere i danskernes forbrug.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske for­bru­ger­pri­ser i juni stiger med 8,2% i forhold til samme måned sidste år. Det er den højeste fart på for­bru­ger­pri­ser­ne imod 40 år. I maj lød inflationen på 7,4%, mens inflationen blot lød på 1,7% i juni sidste år.

Der er fuld tryk på for­bru­ger­pri­ser­ne, som kører med højeste fart i næsten fire årtier. En helt almindelig børnefamilie skal have op imod 35.000 kr. ekstra op af lommen for at købe det samme som sidste år. Det gør hamrende ondt i mange danskeres privatøkonomi, når pris­stig­nin­ger­ne i den grad trækker veksler på budgetterne. Det kommer til at påvirke mange danskeres forbrug.

Det er især, når vi skal købe fødevarer i supermarkedet eller tanke benzin på bilen, som leverer tæsk til danskernes budgetter. Det hele startede med ener­gi­pri­ser­nes himmelflugt, men har siden bredt sig meget mere i danskernes forbrug.

Flere prisstigninger er på vej. Mere end halvdelen virksomhederne i detailhandelen forventer at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder. I industrien gælder det 42% af virksomhederne, mens det er henholdsvis 20% og 15% i byggeriet og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Virksomhederne oplever, i lighed med danskerne, at det bliver dyrere at bruge energi, mens også råvarer er blevet dyrere og der er udbredt mangel på materialer. Pro­du­cent­pri­ser­ne for de danske virksomheder er hele 37% højere end samme tid sidste år, og noget af den regning bliver altså sendt videre til danskerne i form af prisstigninger.

Den skyhøje stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne betyder, at lønningerne bliver oversprintet i øjeblikket. De seneste tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne steg med 3,4% i 2. kvartal i forhold til sidste år. Det giver en tordnende nedgang i danskernes realløn, som oplever, at købekraften for deres indkomster forsvinder. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get. Danskerne har dog også modsvar i form af, at rekordmange er i beskæftigelse, mens der også er sat solidt med kroner til side på bankkontoen.

Relaterede artikler